Skip to main content
3 april 2017

Iedere organisatie verdient een actief verzuimbeleid

Besteed als werkgever aandacht aan een goed verzuimbeleid en bespaar! Iedere (onnodige) verzuimdag kost u tweehonderdvijftig euro. En dat is zonde, toch?

Een goed verzuimbeleid wordt opgebouwd uit drie elementen. Kijk maar eens met ons mee:

Preventie

Preventief werken helpt verzuim voorkomen. Laat een medewerker met de eerste tekenen van medische of psychische klachten direct contact opnemen met een deskundige bij de arbodienst. Of neem zelf contact op en spreek uw zorg uit. U doet er goed aan uw medewerkers goed te informeren over wat de arbodienst voor hen kan betekenen. U bent er immers niet voor niets bij aangesloten.

Verzuimbegeleiding

Als het dan toch zover komt dat verzuim onvermijdelijk blijkt, is het belangrijk dat u de begeleiding ervan op orde heeft. Dit begint met een helder en doordacht opgezet verzuimbeleid. Zorg in ieder geval voor:

• een actueel verzuimprotocol, gericht op uw organisatie
• een actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie (zichtbaar voor uw medewerker)
• de mogelijkheid van deelname aan een Periodiek Medisch Onderzoek
• heldere arbeidsvoorwaarden, gericht op uw organisatie.
• een goede verzuimregistratie. Aan de hand hiervan wordt de orde van grootte van verzuim in uw organisatie inzichtelijk

Re-integratie

De professionele begeleiding van re-integratie (denk aan de Wet Verbetering Poortwachter) is van enorm belang voor uw organisatie. Net als bij voorgaande twee elementen bent u als werkgever verplicht zich op dit vlak te laten ondersteunen door een arbodienst. U wilt ook niet anders, want met een gedegen risicobeheersing kunt u veel schade voorkomen.

Wat kunt u beter wel en niet zelf doen?

Niet alles op het gebied van uw verzuimbeleid hoeft u aan een arbodienst uit te besteden. Desgewenst kunt u bijvoorbeeld zelf de controle van zieke medewerkers uitvoeren. Is er echter sprake van een relatief hoog ziekteverzuim, hoge verzuimfrequentie of gecompliceerd verzuim? Dan is het waardevol om extra diensten af te nemen van uw arbodienst. Dit kan gaan over de aanpak van re-integratie, inrichting van de werkplek, advisering bij vervangende werkzaamheden of bij een conflict situatie.

Terug

Nog niet uitgelezen?