Skip to main content
5 september 2022

Huur je als bedrijf zelfstandigen in? Let dan op: schijnzelfstandigheid wordt aangepakt

Na een handhavingsmoratorium van meer dan zes jaar, waarin onvoldoende aandacht was voor het juist kwalificeren van arbeidsrelaties, waarin vrijwel niet is gehandhaafd en werkenden bijna geen risico liepen op een correctie is het kabinet van plan om per 2025 het roer compleet om te gooien.

Het kabinet heeft de ambitie om het handhavingsmoratorium per 1 januari 2025 op te heffen, of eerder indien mogelijk, en het toezicht bij de Belastingdienst te versterken. De Belastingdienst kan dan weer met terugwerkende kracht handhaven tot de datum van opheffing, met uitzondering van situaties waarin sprake is van kwade trouw of een aanwijzing.

Aanpak schijnzelfstandigheid

Het opheffen van het handhavingsmoratorium is één van de stappen om de problemen rond schijnzelfstandigheid aan te pakken en de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. Het kabinet wil hiermee voor een gelijker speelveld in het arbeidsrecht en in de fiscale behandeling zorgen, en meer duidelijkheid geven over de vraag wanneer wordt gewerkt als werknemer of als zelfstandige.

Stappenplan

Het intensiveren van de handhaving heeft grote betekenis voor zowel de markt als het risicogericht toezicht en de capaciteit van de Belastingdienst. Door de opheffing van het moratorium ruim van tevoren aan te kondigen kan de markt zich hierop voorbereiden. Na de zomer komt het kabinet met een nadere uitwerking en een stappenplan zodat alle betrokkenen zich verder kunnen voorbereiden.

Duidelijkere wetgeving

Vanuit de Belastingdienst en de markt is er behoefte aan duidelijkere wetgeving, met name in het arbeidsrecht. Dit zal leiden tot meer zekerheid onder opdrachtgevers en opdrachtnemers dat zij de wet juist naleven, zodat zij ook minder risico lopen op eventuele naheffingen en boetes. Ook zal duidelijkere wet- en regelgeving voor de Belastingdienst het toezicht vergemakkelijken.

 

Bron: Salaris Vanmorgen

Terug

Nog niet uitgelezen?