Skip to main content
19 maart 2019

Hoe voer ik een goed sollicitatiegesprek?

Sollicitatiegesprekken voeren. Veel werkgevers of managers doen het er “gewoon even bij”. De gesprekken worden vaak op gevoel gedaan. Meestal gaat dat goed, maar zeker niet altijd. Dat kost op den duur tijd én geld. Hieronder vind je een drietal interessante tips voor het voeren van een effectief en verhelderend sollicitatiegesprek.

  1. Maak verbinding met je kandidaat

Om de kandidaat te “laten landen” is het prettig om hem te laten wennen aan de omgeving en hem niet direct te bestoken met een heel vragenvuur.

Vertel daarom eerst wat over jezelf. Wat je vertelt is aan jou. Maar, wil je de persoonlijke kant van de kandidaat leren kennen, dan is het passend om naast een zakelijke (eigen) introductie – ook wat persoonlijks te vertellen. Denk bijvoorbeeld aan je gezinssituatie of je passie voor een bepaalde hobby.

Vervolgens kun je meer over de organisatie vertellen: hoe is deze ontstaan, hoeveel medewerkers zijn er in dienst, de missie en de bedrijfscultuur.

Vervolgens is het woord aan de kandidaat. Een mooie openingszin kan hierin zijn: Wil je wat meer over jezelf vertellen? Daarbij is het goed om te checken of diploma’s zijn behaald, of periodes aansluiten en waarom er bepaalde keuzes zijn gemaakt. Daar waar je meer over wilt weten, vraag je door.

Ter afsluiting kun je de kandidaat in de gelegenheid stellen om nog iets te vragen.

  1. Denk goed na over je vraagstelling

Ik ben voorstander van het stellen van open vragen. Deze beginnen meestal met wie, wat, waarom en hoe. ‘Waarom heb je gesolliciteerd op deze vacature?’ of: ‘hoe heb je je studie beleefd’. Het is vooral belangrijk om open vragen te stellen over ervaringen uit het verleden. Die bieden in dit geval namelijk wél garanties voor de toekomst.

Mijn ervaring is dat het goed werkt om vragen te stellen volgens de STAR methodiek. De STAR-methode is een gestructureerde manier om vragen te stellen tijdens een sollicitatieprocedure. STAR staat voor situatie, taak, aanpak en resultaat. Het komt erop neer dat er over feitelijk gedrag gepraat wordt. Deze vragen kun je goed van tevoren voorbereiden.

Een voorbeeld: Noem eens een situatie waaruit blijkt dat je goed kunt analyseren (samenwerken / leiding kunt geven / enzovoort)? Wat was hierin jouw taak? En jouw aanpak? En wat was het resultaat?

  1. Schets een helder beeld over het vervolg

Ben je klaar met het gesprek? Heb je alles besproken wat er besproken moet worden? Dan is het goed om afspraken te maken over ‘hoe nu verder’. Het is voor de kandidaat belangrijk om te weten hoe de vervolgprocedure eruit ziet én wanneer de kandidaat meer hoort. Maak deze afspraken ook waar, een kandidaat wacht echt op je reactie.

Als er een gesprek is gevoerd is het belangrijk dat je weer persoonlijk contact zoekt met de kandidaat, ook als deze wordt afgewezen. Veelal het minst leuke werk, maar wel heel belangrijk. De kandidaat heeft hier recht op en het zegt iets over hoe je binnen jouw bedrijf met mensen omgaat.

Terug

Nog niet uitgelezen?