Skip to main content
9 augustus 2016

Hoe is uw ziekteverzuim tijdens de Olympische Spelen?

Bent u bang voor een hoger ziekteverzuim tijdens de Olympische Spelen?
Veel sportliefhebbers willen zoveel mogelijk van de OS zien. Aangezien de Spelen in Rio zijn en er een tijdsverschil van 5 uur  is, zijn er diverse wedstrijden ’s nachts en midden op de dag.

Hoger ziekteverzuim voorkomen
Het tijdsverschil en de wedstrijden overdag zouden kunnen leiden tot een hoger ziekteverzuim. Van belang is dat u als werkgever een groot sportevenement als de OS onderkent. Geef uw medewerker de mogelijkheid zijn deel van de spelen te zien die hij graag wil zien. Gun uw medewerkers een paar uurtjes vrijaf. Stel u als werkgever tijdens de spelen flexibel op. Op deze manier kunt u verzuim voorkomen.
Een alternatief  kan zijn om gezamenlijk met uw medewerkers “de belangrijke wedstrijd” te kijken dit kan tevens de onderlinge sfeer ten goede komen.

Ziet u toch dat uw verzuim oploopt neem dan contact op met uw medewerkers zodat hij ziet dat u aandacht schenkt aan zijn ziekteverzuim. Neem tevens contact op met uw arbodienst. Laat hen ook alert zijn op dit verzuimgedrag. Op deze manier kunt u het OS-verzuim beperken.

Voorgaande Olympische Spelen
In 2012 waren de wedstrijden op gunstige tijdstippen hierdoor bleef het ziekteverzuim laag. Ook was er in die jaren de crisis waardoor mensen zich niet ziek durfden te melden.

De angst voor een hoog verzuim is gegrond, aangezien het ziekteverzuim tijdens de Spelen in Peking in 2008 2x zo hoog waren dan normaal (16 ziekmeldingen op 1000 medewerkers, i.p.v. 8). Ook toen waren er veel wedstrijden ’s nachts en ’s morgens vroeg.

 

 

Terug

Nog niet uitgelezen?