Skip to main content
21 december 2023

Hoe bereken je belasting over bonus?

Een (eindejaars)bonus kan een mooie manier zijn om prestaties van jouw medewerkers extra te belonen. Maar de belasting over dit soort bijzondere beloningen roept vaak vragen op. Wat houdt je medewerker nu netto over? Wat betaal je aan belasting over bonus?

Een bonus is een extra uitkering boven op het vaste salaris van een medewerker. Als werkgever bepaal je zelf of je een bonusregeling vastlegt. Je bent ook vrij om de voorwaarden en hoogte van de bonus te bepalen. Je kunt dit bijvoorbeeld individueel of op teamniveau toekennen, op basis van prestaties.

Kun je een bonus belastingvrij uitkeren?

Is de bonus lager dan € 2.400 per jaar, dan kun je deze belastingvrij uitkeren. Dit doe je dan door de bonus onder te brengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR). Daarbinnen vindt de Belastingdienst vergoedingen en verstrekkingen van maximaal € 2.400 gebruikelijk en daarmee akkoord. Alle bedragen die hierboven vallen, worden wel belast.

Meer belasting over bonus dan over salaris?

Een bonus is een bijzondere beloning, hierover krijgt een medewerker geen loonheffingskorting. Het kan daardoor gebeuren, dat je meer belasting over bonus beloningen moet inhouden dan over regulier salaris. Een medewerker houdt er in dat geval netto minder van over. Ook komt een bonus boven op het reguliere loon. Het valt hierdoor altijd in de hoogste belastingschijf die voor de medewerker geldt. Dat kan ook net ongunstig uitkomen.

Verrekeningspercentage

Naast het standaard belastingtarief moet je ook een verrekeningspercentage toepassen. Dit verrekeningspercentage is afhankelijk van de hoogte van het jaarloon van een medewerker. Je telt het op bij het ‘standaardtarief’.

Verrekeningspercentage loonheffingskorting
(voor medewerkers jonder dan AOW-leeftijd)
Jaarinkomen in €Verrekeningspercentage
0* – 22.6600
22.660 – 73.0326,1
> 73.032*0
*Deze medewerkers hebben geen recht op heffingskortingen, dus hoef je niet te verrekenen in de loonbelasting

Bekijk de complete tabel met verrekeningspercentages op de website van de Belastingdienst.

Belastingschijven ‘gewoon’ inkomen

Over inkomen tot € 73.031 betaalt een medewerker 36,93% belasting. Over inkomen boven dat bedrag geldt het tarief van 49,5%. Afhankelijk van de hoogte van het totale inkomen, betaal je ook over de bonus in ieder geval deze belastingtarieven.

Belastingschijven en tarieven
2023Belastbaar inkomen in €Tarief in %
Schijf 1< 73.03136,93
Schijf 2> 73.031> 73.031

Bekijk een overzicht van alle belastingschijven en tarieven op de website van de Belastingdienst.

Voorbeeld

Stel, een medewerker heeft een jaarinkomen van € 50.000. In 2023 betaalt hij hier 36,93% belasting over. Dat houd je als werkgever in bij de loonbelasting. Je geeft de medewerker een bonus van € 5.000. Daarmee komt zijn jaarinkomen uit op € 55.000.

Nog steeds geldt het lage tarief van 36,93%.  Maar je moet ook het verrekeningspercentage van 6,1% inhouden. In totaal houd je daarom 36,93 + 6,1 = 43,03% van de bonus in en blijft er voor de medewerker € 2.848,50. Zonder verrekeningspercentage zou dit € 3.153,50 zijn.

Waarom betaal je soms meer belasting?

De belastingberekening over maandelijkse salaris houdt geen rekening met een eventuele bonus. Door een bonus valt de loonheffingskorting voor een medewerker echter anders uit. Loonheffingskorting is namelijk inkomensafhankelijk. Om te voorkomen dat er tijdens de aangifte Inkomstenbelasting moet worden bijbetaald, wordt de belasting over bonus hiermee aangepast.

Correctie in aangifte Inkomstenbelasting

De extra belasting die je als werkgever over een bonus afdraagt aan de Belastingdienst kan meer zijn dan uiteindelijk nodig is. Of juist minder. Afhankelijk van het jaarinkomen van je medewerker zal de Belastingdienst bepalen hoeveel daadwerkelijk moet worden ingehouden. Eventuele te veel of te weinig betaalde belasting wordt met de jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting rechtgetrokken.

Bron: MKB Servicedesk

Terug

Nog niet uitgelezen?