Skip to main content
1 december 2023

Handreiking voor gemeenschappelijke regelingen

Gemeenten werken om allerlei redenen samen. Hoe je publiekrechtelijk kunt samenwerken is vastgelegd in de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR). Toch is samenwerking vormgeven niet altijd eenvoudig. Daarom een handreiking met een stapsgewijze toelichting.

Samenwerking in gemeenschappelijke regelingen kan de bestuurskracht van je gemeente versterken. Zo kun je, als je gezamenlijke opgaven hebt, meer kennis en kunde delen en samen financieel gunstiger uit zijn. In de WGR is geregeld hoe je publiekrechtelijk kunt samenwerken, maar de wet leidt hier en daar tot onduidelijkheden.

De handreiking ‘Intergemeentelijke samenwerking toegepast’ van de VNG en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties leidt je stapsgewijs langs te maken keuzes voor een goed functionerend samenwerkingsverband. Ook wijst de handreiking je op effecten van keuzes. Waarbij die uiteindelijke keuze natuurlijk altijd aan jou blijft.

Lees de handreiking

Terug

Nog niet uitgelezen?