Skip to main content
10 januari 2022

Handreiking gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd over de gerichte vrijstelling thuiswerkkosten 2022. Vanaf 1 januari 2022 mogen werkgevers hun medewerkers een onbelaste vergoeding geven voor thuiswerkkosten. Hiervoor geldt een gerichte vrijstelling van € 2 per thuisgewerkte dag.

De vergoeding voor thuiswerkkosten is bedoeld voor de extra kosten voor water- en elektriciteitsgebruik, verwarming, koffie, thee en toiletpapier. Het bedrag van € 2 is gebaseerd op onderzoek dat het Nibud heeft gedaan. De vrijstelling kan ook worden toegepast als een werknemer slechts een deel van de dag thuiswerkt. Voor het inrichten van een thuiswerkplek mag al een onbelaste vergoeding worden gegeven. De kosten voor een bureaustoel, een computer of een telefoon kunnen via andere gerichte vrijstellingen van de werkkostenregeling worden vergoed.

128-dagenregeling

Voor deze gerichte vrijstelling geldt de 128-dagenregeling. Dit wil zeggen dat als jouw medewerker 128 dagen thuiswerkt, je hem/haar een vaste onbelaste vergoeding voor thuiswerkkosten mag geven alsof hij/zij 214 dagen per kalenderjaar thuis werkt.

De 128-dagenregeling gaat uit van 214 werkdagen per jaar voor een fulltime medewerker, na aftrek van vakantie, ziekte (gemiddeld ziekteverzuim) en feestdagen.

Eén vrijstelling per werkdag

Voor eenzelfde werkdag mag niet tegelijkertijd de vrijstelling voor een vergoeding voor thuiswerkkosten en de vrijstelling voor een reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer naar de vaste werkplek worden toegepast. Dit is alleen mogelijk als je medewerker op een dag deels thuiswerkt en daarnaast een zakelijke reis (dienstreis) maakt, die geen woon-werkverkeer is.

Vaste werkplek

Er is in ieder geval sprake van een vaste plaats van werkzaamheden als je medewerker op kalenderjaarbasis meer dan 40 dagen naar de betreffende plek reist. Dit is ongeacht de datum van indiensttreding, het aantal contracturen en de lengte van het verblijf.

Er kan sprake zijn van meerdere vaste werkplekken.

Afspraken met je medewerker

Je kunt met je medewerker afspraken maken over het aantal thuiswerkdagen. Dit kan een basis vormen voor de vaststelling van de onbelaste vergoeding voor de reizen voor woon-werkverkeer en voor de thuiswerkkosten.

Vergoeding aanpassen

De vaste vergoeding hoeft niet te worden aangepast als je medewerker incidenteel op een thuiswerkdag toch op kantoor werkt, of andersom. Wanneer je medewerker structureel meer gaat thuiswerken of naar kantoor gaat, dan moet de vaste vergoeding worden aangepast.

Meer informatie

Wil je meer weten over het geven van de thuiswerkvergoeding? Neem contact op met onze adviseurs, zij vertellen je er graag meer over.

 

Bron: Accountancy Vanmorgen

Terug

Nog niet uitgelezen?