Skip to main content
14 maart 2014

Eén vergunning voor verblijf en werk buitenlandse werknemer

Indien u als werkgever een werknemer uit het buitenland in Nederland laat werken moet u vanaf 1 april 2014 een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aanvragen.

Dit geldt alleen als de werkgever een buitenlandse werknemer langer dan 3 maanden in Nederland wil laten werken. Werkgever start dan nog maar 1 procedure bij de Immigratie– en Naturalisatiedienst (IND) en hoeft dus niet langer een tewerkstellingsvergunning (via UWV) en een verblijfsvergunning (via IND) apart aan te vragen. De GVVA is een combinatie van een tewerkstellingsvergunning (TWV) en een verblijfsvergunning.

Let op:

De procedure wijzigt niet als u een werknemer korter dan 3 maanden in Nederland laat werken.

Voor wie is de GVVA bedoeld?

De GVVA is bedoeld voor werknemers en stagiairs die: afkomstig zijn van buiten de EU, EER en Zwitserland en langer dan 3 maanden in Nederland werken en verblijven.  De voorwaarden om in Nederland te mogen werken veranderen niet.

Uitzonderingen

Voor sommige werknemers uit het buitenland kunt u geen GVVA aanvragen. Voor hen verandert de aanvraagprocedure niet. Dit geldt voor:

  • werkstudenten;
  • asielzoekers;
  • seizoensarbeiders;
  • werknemers uit Kroatië;
  • werknemers die binnen een internationaal concern worden overgeplaatst.

In deze situaties vraagt u nog steeds een tewerkstellingsvergunning aan bij UWV en zo nodig een verblijfsvergunning bij de IND.

Hoe vraagt u een GVVA aan?

U vraagt de GVVA vanaf 1 april 2014 aan bij de IND.

Bron: Praktijkblad Salarisadministratie

Terug

Nog niet uitgelezen?