Skip to main content
8 april 2023

Grenswerkers: Ook na 1 juli max. 49% thuiswerken zonder gevolgen voor sociale zekerheid

30 juni 2023 loopt de zogenoemde ‘no impact policy’ voor thuiswerkende grenswerkers af. Is er daarmee een probleem voor zij die thuiswerken in hun woonland? Nee, want uiterlijk 1 juli 2023 treedt een nieuwe overeenkomst in werking. Hiermee wordt in veel gevallen voorkomen dat een ander sociale zekerheidsstelsel van toepassing is.

Opting-in

Grenswerkers kunnen gebruik maken van de nieuwe afspraken via een ‘opting-in’ regeling. Dit betekent dat je een A1-verklaring moet aanvragen op basis van artikel 16 van de EU Verordening. Afhankelijk van de Lidstaten die de regeling nog moeten ondertekenen, kan een lager percentage dan 49% thuiswerken worden toegestaan.

Hoeveel procent van de totale werktijd thuisgewerkt kan worden, verschilt per lidstaat. Naar verwachting zal in ieder geval Oostenrijk de overeenkomst niet ondertekenen en een percentage van maximaal 40% thuiswerken hanteren. Het is op dit moment nog niet bekend wat de visie hiervan is van de Duitse, Belgische en Nederlandse overheid.

Wat betekent dit?

Afhankelijk van de combinatie van het woon- en werkland, kunnen werkgevers en hun medewerkers via een ‘opting-in’ regeling tot maximaal 49% thuis blijven werken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de sociale zekerheidspositie van de medewerker. De Europese Commissie heeft een nieuwe werkgroep opgericht die werkt aan een nieuwe bepaling voor de Europese sociale zekerheidsverordening, die uiterlijk eind 2024 klaar moet zijn. Voor nu wordt dus aangesloten bij het percentage per lidstaat, totdat er een uniforme regeling is voor alle landen.

Terug

Nog niet uitgelezen?