Skip to main content
7 februari 2022

Gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen: hoe zit het precies?

De gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen is per 1 januari 2022 gewijzigd. Alleen voorzieningen die direct samenhangen met de verplichtingen van de werkgever zijn vrijgesteld.

Arbovoorzieningen zijn alleen gericht vrijgesteld als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De voorzieningen vloeien rechtstreeks voort uit de Arbeidsomstandighedenwet. Het gaat dan om voorzieningen die zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de medewerker.
 • De medewerker gebruikt of verbruikt de voorzieningen op de (thuis)werkplek (geheel of gedeeltelijk) of op een plaats waar de werkgever uitvoering geeft aan de Arbeidsomstandighedenwet.
 • De werkgever brengt geen kosten ten laste van de medewerker. Oftewel de medewerker mag geen eigen bijdrage betalen voor de voorzieningen. Ook het uitruilen van een belast loonbestanddeel tegen een onbelaste voorziening is in dit verband een eigen bijdrage, bijvoorbeeld bij cafetariaregelingen.

Het gaat bijvoorbeeld om de volgende arbovoorzieningen:

 • een veiligheidsbril met geslepen glazen voor een laborant of lasser;
 • een zonnebril voor een chauffeur of piloot;
 • een ergonomisch verantwoorde bureaustoel;
 • een voetenbankje bij beeldschermwerk;
 • een beeldschermbril;
 • speciale isolerende of beschermende kleding;
 • een verplichte medische keuring;
 • een aanstellingskeuring;
 • een EHBO-cursus. Dit geldt ook voor herhalingscursussen en bijscholing in verband met het EHBO-diploma. Krijgt de medewerker met een EHBO-diploma hiervoor een toeslag, dan is deze toeslag wel als loon belast.

Extra kosten

Als de medewerker een luxere, even veilige, uitvoering van dezelfde voorziening of upgrade van een arbovoorziening wenst (een duurder montuur bij een computerbril of een duurdere stof op een bureaustoel), dan is dat mogelijk, maar geldt de gerichte vrijstelling niet voor de extra kosten die hiermee gepaard gaan.

Voor deze extra kosten of een niet-verplichte arbovoorziening, kun je een eigen bijdrage van de medewerker vragen. Deze eigen bijdrage breng je in mindering op het nettoloon.

Aanwijzen als eindheffingloon

Je kunt in plaats daarvan ook ervoor kiezen de extra kosten of een niet-verplichte arbovoorziening aan te wijzen als eindheffingsloon en ten laste van de vrije ruimte brengen, met inachtneming van het gebruikelijkheidscriterium. De voorziening blijft dan onbelast voor de medewerker. Je kunt voor de extra kosten of de niet-verplichte arbovoorziening ook gebruik maken van een cafetariaregeling.

Stoelmassage

In het verleden is goedgekeurd dat een cursus stoppen met roken en een stoelmassage altijd generiek onder de gerichte arbovrijstelling vielen. Met ingang van 1 januari 2022 is dat niet langer het geval. Als een stoelmassage op de werkplek wordt aangeboden, geldt hiervoor meestal een nihilwaardering. Daarnaast kunnen deze voorzieningen in individuele situaties mogelijk wel onder de gerichte arbovrijstelling vallen.

Meer informatie

Wil je meer weten over de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen? Neem contact op met onze adviseurs, zij vertellen je er graag meer over.

 

Bron: Salaris Vanmorgen

Terug

Nog niet uitgelezen?