Skip to main content
5 november 2020

Gemeenten moeten TOZO-kosten verantwoorden via SiSa

Gemeenten hebben in de afgelopen periode de TOZO-regeling uitgevoerd. Het Rijk heeft besloten dat de TOZO verantwoording onderdeel gaat uitmaken van SiSa. Dit betekent dat elke gemeente de TOZO-kosten moet verantwoorden via de voorgeschreven SiSa-bijlage.

Vanwege de urgentie van de coronacrisis zijn alle gemeenten voortvarend aan de slag gegaan met Tozo 1. Met name voor Tozo 1 geldt dat dit ook gevolgen kan hebben voor de rechtmatigheid. De minister van SZW vindt het onbillijk om gemeenten hier financieel op af te rekenen, omdat de problematiek mede het gevolg is van een verzoek van het Rijk aan gemeenten om bij Tozo 1 snel in actie te komen.

Besloten is daarom voor Tozo 1 een onderscheid te maken tussen fundamentele rechtmatigheidseisen, belangrijke rechtmatigheidseisen en formele rechtmatigheidseisen. Het onderscheid tussen fundamentele en belangrijke rechtmatigheidseisen is gemaakt, omdat fouten en onzekerheden ten aanzien van deze eisen verschillende consequenties hebben, voor een eventuele terugvordering in het kader van deze specifieke uitkering.  Meer informatie hierover lees je hier. 

In veel gevallen is de uitvoering van de TOZO uitbesteed aan een gemeenschappelijke regeling of aan een andere gemeente. In dat geval is het belangrijk dat jouw gemeente er voor zorgdraagt dat er voldoende verantwoordings- en controle-informatie beschikbaar is om de SiSa-bijlage in te vullen en om voldoende zekerheid te hebben over de rechtmatigheid van de verstrekkingen.

Het SiSa-model voor de TOZO is al beschikbaar. Wij raden je aan om je tijdig voor te bereiden op deze wijze van verantwoording. 

Wil je meer weten over de SiSa-bijlage of heb je hier hulp bij nodig? Onze adviseurs zijn telefonisch (0314 369 111) of per mail bereikbaar voor al je vragen. 

Terug

Nog niet uitgelezen?