Skip to main content
12 november 2021

Geld maakt SKN-ers niet gelukkig

Stolwijk Kennisnetwerk (SKN) ziet thema’s als maatschappelijke betrokkenheid, gelijkwaardigheid en sociaal werkgeverschap als een voorwaarde voor succesvolle groei van de eigen organisatie. Met drie kantoren in Midden-Oost Gelderland groeide SKN de afgelopen jaren hard. Benieuwd naar hoe medewerkers het ervaren om voor onze organisatie te werken, voerden wij een bescheiden onderzoek uit. Eén van de meest interessante conclusies: geld maakt niet gelukkig.

In november 2021 publiceerde het vaktijdschrift Accountancy Vanmorgen een artikel waarin Joost Kelderman opmerkte dat “groei je overkomt en geen doel op zich is.” Daarmee benadrukte hij dat SKN vooral uit eigen kracht wil groeien, zich wil onderscheiden van andere kantoren door vooral de menselijke maat te hanteren. Hij stelt: “Als wij in staat zijn een klant of collega echt verder te helpen, dan is dat op zichzelf al een beloning”. Joost Kelderman geeft aan hiermee te willen zeggen “dat geld verdienen er logischerwijs bijhoort, maar zeker niet de belangrijkste drijfveer is.”

Werken vanuit de bedoeling

Uit het onderzoek, afgenomen bij 14 SKN collega’s, blijkt ook dat hun waardering van baan en werkgever niet afhankelijk is van financiële prikkels. Natuurlijk wil de gemiddelde SKN-medewerker een marktconform salaris ontvangen. Alle respondenten geven echter aan niet zomaar over te stappen naar een andere organisatie voor de belofte van betere primaire of secundaire arbeidsvoorwaarden. De getrokken conclusie over de drijfveren zegt iets over een gezamenlijk gedragen DNA: wie bij SKN werkt, doet dat blijkbaar vooral vanuit ‘de bedoeling’ en wil vooral waarde toevoegen. Dit sluit aan op de missie van SKN, waarin ‘het duurzame succes van de klant centraal staat’.

“Het hanteren van de menselijke maat binnen SKN is wat medewerkers het meeste waarderen”

Menselijke maat scoort hoog

Wat draagt voor SKN-medewerkers dan wel bij aan meer werkgeluk? Negen van de veertien geïnterviewden geven aan dat de mate waarin zij eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen het verschil maakt. Zij geven aan zich vrij te voelen om te doen wat volgens hen goed is voor de klant. Elf van de veertien loven het maatwerk in hun groei en ontwikkeling. En ook de betrokkenheid daarbij vanuit de organisatie, door bijvoorbeeld mentoring en coaching . Verder scoren zaken als gelijkwaardigheid, de informele organisatie en het feit dat bij SKN alle deuren voor iedereen open staan hoog. Zo geven negen medewerkers aan dat zij het als positief ervaren dat er naar hen en geluisterd wordt en zij succesvol ideeën kunnen inbrengen. Tot slot is er, getuige de antwoorden, binnen SKN naar tevredenheid aandacht voor werkdruk en bewaking van de balans tussen werken en privé. Kortom: het hanteren van de menselijke maat binnen SKN is wat medewerkers het meeste waarderen.

Hoe blijf je aantrekkelijk?

Met de oververhitte arbeidsmarkt van nu is het een ware uitdaging voor accountantsorganisaties om voldoende young professionals en ervaren talent te blijven aantrekken. Het is dus belangrijk om steeds het antwoord te blijven vinden op de vraag hoe je aantrekkelijk bent als werkgever. Voor SKN spelen daar volgens kantoordirecteur Diana Aalderink verschillende zaken in mee. Ook zij benoemt als eerste hanteren van de menselijke maat, maar geeft ook aan dat SKN “voor veel medewerkers een bijzonder aantrekkelijke omvang heeft. “Aan de ene kant zijn we klein genoeg om persoonlijk betrokken te blijven bij onze klanten en medewerkers. Terwijl we aan de andere kant groot genoeg zijn om specifieke kennis in huis te hebben en ons technologisch te ontwikkelen.” Zeven van de veertien gesproken personen bevestigen op eigen initiatief de conclusie van Diana op dit punt.

SKN Academy

Het blijft binnen SKN niet bij de groei van specifieke kennis op het gebied van auditing. De organisatie kenmerkt zich door haar netwerkstructuur, waarin veel verschillende specialisten met elkaar samenwerken. Leren – en dus ook van elkaar leren – krijgt binnen SKN dan ook veel aandacht. Diana: “Medewerkers krijgen vanuit onze SKN Academy verschillende leer- en ontwikkelmogelijkheden aangeboden, onder meer binnen de thema’s kennis, innovatie en relatiebeheer. Wij willen onze mensen helpen zich verder te ontwikkelen in de richting van succes. Voor ieder heeft deze term een eigen definitie en het is aan ons om met hen te achterhalen welke dat is. Vervolgens werken wij er samen naartoe.”

Terug

Nog niet uitgelezen?