Skip to main content
8 februari 2024

Geen uitzondering voor saldo betaalrekening bij berekening forfaitair rendement box 3

Staatssecretaris Van Rij is niet bereid het saldo van betaalrekeningen uit te zonderen van de toepassing van het voor spaartegoeden geldende forfaitair rendement box 3. Dit schrijft de hij in antwoord op Kamervragen over de berichten ‘Fiscus belast betaaltegoed oneerlijk, bedrag loopt op naar € 130 miljoen’ en ‘Spaarders betalen hogere box 3-heffing na definitieve belastingaanslag’.

Een betaalrekening is een banktegoed. Banktegoeden zitten al vanaf de introductie van de Wet IB 2001 als vermogensbestanddeel in box 3 en worden aan de heffing onderworpen. Box 3 kent geen stelsel van ‘bron van inkomen’, maar gaat uit van het aanwezige vermogen. Daaraan is door de Wet rechtsherstel box 3 en de Overbruggingswet box 3 geen wijziging aangebracht.

Sinds de inwerkingtreding van die wetten wordt het begrip ‘banktegoed’ gedefinieerd als:

‘Deposito’s als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht en daarmee naar aard en strekking overeenkomende buitenlandse deposito’s’*

*Zie Artikel 5.2, derde lid, onderdeel a, Wet IB 2001

Forfaitair rendement box 3: Verschil maken onmogelijk

Een betaalrekening voldoet aan de definitie ‘banktegoed’ en moet je daarom als vermogensbestanddeel meenemen in de berekening van het forfaitaire rendement. Overigens zijn er tegenwoordig ook betaalrekeningen te openen waarop wel rente wordt vergoed. Binnen de wettelijke definitie van banktegoeden een verschil maken tussen soorten bankrekeningen – betaalrekeningen met en zonder rentevergoeding en spaarrekeningen/deposito’s – is op basis van wat financiële dienstverleners anno nu aanleveren aan gegevens niet mogelijk.

Van Rij is niet bereid om voor betaalrekeningen een uitzondering te regelen. Ook wil hij geen onderzoek laten doen naar een verfijning binnen de categorie ‘banktegoeden’.

Geen kostenaftrek

Het huidige forfaitaire stelsel van box 3 kent geen kostenaftrek. Het ligt daarmee niet voor de hand om voor betaalrekeningen een kostenaftrek mogelijk te maken. Kostenaftrek past wel bij een stelsel van box 3 waarin over het werkelijke rendement wordt geheven.

Rechtszaken box 3

Op dit moment zijn vier proefprocedures in de procedure massaal bezwaar plus aangekondigd. Daarnaast zijn er 230 (hoger) beroepszaken bekend waarin uitsluitend box 3 geschilpunt is. Dit betreft nagenoeg alleen zaken tegen het geboden rechtsherstel.

Momenteel zijn geen rechtszaken over de huidige bepalingen van box 3, zoals die door de Overbruggingswet box 3 zijn komen te luiden, bekend. Dergelijke rechtszaken zijn pas mogelijk nadat er over het belastingjaar 2023 definitieve aanslagen zijn opgelegd.

Meer weten?

Wil je meer informatie over forfaitair rendement box 3 en andere box 3-actualiteiten? Je vindt het op onze box 3 actualiteitenpagina.

Bron: Taxence, Ministerie van Financiën

Terug

Nog niet uitgelezen?