Skip to main content
14 februari 2014

Geen leeftijdsverbod bij werven jongeren en 50-plussers

Van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 mag u als werkgever vacatures openstellen waarin specifiek wordt gevraagd naar jongeren tussen 18 en 27 jaar en/of naar 50-plussers. De (tijdelijke) uitzondering is bedoeld om de werkloosheid binnen deze doelgroepen te bestrijden. Voorwaarde is dat in de vacaturetekst expliciet vermeldt wordt dat het gaat om een vacature voor jongeren van 18 tot 27 jaar in het kader van de aanpak van jeugdwerkloosheid of dat het deel uitmaakt van het beleid dat zich richt op het voorkomen van werkloosheid onder 50-plussers.

U kunt de volgende formulering hanteren:

‘Dit is een vacature voor jongeren van 18 tot 27 jaar in het kader van de ‘Aanpak jeugdwerkloosheid’

of:

‘Deze vacature past in het beleid van het ministerie van SZW dat mede is gericht op de bestrijding van werkloosheid onder de doelgroep 50-plus’.

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Ilse Kleijn Winkel op telefoonnummer 0314-369 150.

Terug

Nog niet uitgelezen?