Skip to main content
2 juni 2014

Toch geen 30%-regeling extra dienstverband

Als een werknemer die in aanmerking komt voor toepassing van de 30%-regeling van baan verandert, behoudt hij zijn recht op deze regeling voor expats. Hiervoor geldt wel de voorwaarde dat hij binnen drie maanden een nieuwe baan vindt. Dit oordeelde de Hoge Raad kortgeleden. Zoals u eerder heeft kunnen lezen in het bericht ‘Dubbele toepassing van 30%-regeling mogelijk’ oordeelde het gerechtshof vorig jaar dat een buitenlandse werknemer die in Nederland meerdere dienstbetrekkingen heeft waarvoor de 30%-regeling kan gelden, die regeling op al deze dienstbetrekkingen mag laten toepassen.  De Hoge Raad heeft kortgeleden bepaald dat dat niet altijd het geval is.

Nieuwe baan moet binnen drie maanden

Als u een buitenlandse werknemer in dienst heeft, kunt u hem gedurende maximaal acht jaar een belastingvrije vergoeding geven voor de kosten die hij maakt voor zijn verblijf in Nederland. Als u de werknemer geworven heeft vóór 1 januari 2012, mag dit gedurende tien jaar. Binnen deze periode mag deze werknemer van baan wisselen zonder dat hij zijn recht op toepassing van de 30%-regeling verliest. Hiervoor moet hij wel binnen drie maanden een nieuwe baan vinden waarin hij ook weer in aanmerking komt voor de 30%-regeling.

Driemaandeneis terecht toegepast

In deze zaak ging het om een werknemer uit België die voor een Nederlandse organisatie ging werken en vervolgens bij een andere werkgever een parttimedienstverband kreeg. Meer dan drie maanden later wilde hij een extra parttimeklus doen voor een andere onderneming en opnieuw de 30%-regeling laten toepassen. De inspecteur oordeelde dat het toepassen van de 30%-regeling niet was toegestaan. De Hoge Raad was het uiteindelijk met de inspecteur eens en oordeelde dat de driemaandeneis terecht was toegepast. Dit was het geval omdat de parttimeklus ter vervanging van een deel van de eerste baan in Nederland was. Tussen dit eerste dienstverband en de extra parttimeklus zat een gat van meer dan drie maanden. Als de Belgische werknemer zijn dienstverband bij de tweede werkgever had beëindigd en vervolgens binnen drie maanden de extra parttimeklus had aangepakt, was de 30%-regeling wel van toepassing geweest.

 

Hoge Raad, 21 maart 2014, ECLI (verkort): 634

Terug

Nog niet uitgelezen?