Skip to main content
10 januari 2022

Gebruikelijk loon dga omhoog

Het loon dat een directeur-aandeelhouder (dga) tenminste moet belasten, stijgt in 2022 opnieuw met € 1.000, waarmee de norm in 2022 € 48.000 is.

In de Bijstellingsregeling directe belastingen 2022 is het normbedrag verhoogd van € 47.000 naar € 48.000. Als je kijkt naar de verhogingen van de norm van het gebruikelijk loon van de afgelopen jaren, valt het op dat dit loon nu al voor de derde keer op rij wordt verhoogd, terwijl de norm in de jaren daarvoor vaak drie jaar hetzelfde bleef.

 • 2022: € 48.000
 • 2021: € 47.000
 • 2020: € 46.000
 • 2019: € 45.000
 • 2018: € 45.000
 • 2017: € 45.000
 • 2016: € 44.000
 • 2015: € 44.000
 • 2014: € 44.000

Het gebruikelijk loon geldt voor iedere persoon die een aanmerkelijk belang heeft (een aandelenbezit van 5% of meer) en persoonlijke arbeid verricht voor die vennootschap wordt geacht een loon te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn arbeid.

Het gebruikelijk loon moet minimaal het hoogste bedrag zijn van de volgende bedragen:

 • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
 • het loon van de meestverdienende werknemer van de vennootschap of van een verbonden vennootschap;
 • tenminste € 48.000 (in 2022).

Lager loon

Is het gebruikelijk dat anderen bij de meest vergelijkbare werkzaamheden een lager loon krijgen? En kun je dat aannemelijk maken? Dan stelt de Belastingdienst het loon op dat lagere bedrag. Daarbij moet je een vergelijking maken met de meest vergelijkbare werkzaamheden uit loondienst waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt.

Meer informatie

Wil je meer weten over het gebruikelijk loon en hoe je dit in jouw organisatie toepast? Neem contact op met onze adviseurs, zij adviseren je graag.

 

Bron: Accountancy Vanmorgen

Terug

Nog niet uitgelezen?