Skip to main content
20 februari 2024

Geactualiseerde Notitie Overhead

Onlangs is de Notitie Overhead 2023 uitgekomen, een actualisatie van de Notitie Overhead uit 2016. De geactualiseerde Notitie Overhead geeft nadere bepalingen voor de inhoud en reikwijdte van het begrip ‘overhead’ en geeft uitleg over onderwerpen die in directe relatie staan tot overhead. We hebben de belangrijkste punten uit de actualisering voor je samengevat.

In de Notitie Overhead 2023 gaat het om ‘overhead’ zoals voorgeschreven in Artikel 1 van het Besluit begroting en verantwoording (BBV):

Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

De actualiseringen van de Notitie Overheid zijn van toepassing per:

  • Gemeenten > Begrotingsjaar 2025
  • Gemeenschappelijke regelingen > Begrotingsjaar 2026 (of desgewenst al vanaf begrotingsjaar 2025)

Geactualiseerde Notitie Overhead: dynamisch maar meer uitleg

De geactualiseerde Notitie Overhead geeft je meer eenduidig inzicht met:

  • Toelichting op de definitie ‘overhead’
  • Een overzicht van de regelgeving
  • Aanvullende uitleg

Overhead blijft dynamisch begrip

De Notitie Overhead 2016 maakte nog gebruik van de definitie ‘overhead’ zoals we die kenden binnen het Venster voor Bedrijfsvoering (later VVB). Met de actualisatie van de notitie wordt de verbinding met het VVB losgelaten, maar niet volledig verbroken. Binnen het VVB is de definitie van overhead namelijk een dynamisch begrip dat past bij de doelstellingen van dit platform. Het is een nuttig instrument voor het uitwisselen van best practices en het vergelijken van organisaties.

Uitgebreidere uitleg voor meer stabiele basis

De commissie BBV snapt echter ook dat de verbinding met het VVB geen duurzame definitie oplevert, terwijl deze wel noodzakelijk is voor de rechtszekerheid. Vooral als het gaat om lokale heffingen heb jij graag een duidelijke en stabiele basis. Daarom komt de definitie ‘overhead’ in de geactualiseerde Notitie Overhead uitgebreider aan de orde. Zodat jij onder andere duidelijker kunt vaststellen welke lasten je direct kunt toerekenen aan bepaalde taakvelden.

Bekijk de geactualiseerde Notitie Overhead op www.commissiebbv.nl of download de PDF Notitie Overhead 2023.

Bron: Commissie BBV

Terug

Nog niet uitgelezen?