Skip to main content
13 april 2016

Flexibel opnemen zwangerschapsverlof

Sinds 1 januari 2015 zijn de regels omtrent bevallingsverlof gewijzigd. Wist u dat u werknemer nu ook in deeltijd bevallingsverlof kan opnemen. Het UWV zegt hierover het volgende:

Na de bevalling heeft uw werknemer altijd recht op minimaal 10 weken verlof. Hiervan moet zij 6 weken verplicht aaneengesloten opnemen na de bevalling. De rest van haar bevallingsverlof mag zij, in overleg met u, over een periode van 30 weken flexibel opnemen. Zij kan er bijvoorbeeld voor kiezen om alvast weer 1 of meer dagen per week te gaan werken. Of eerst een aantal weken weer volledig te werken en daarna de rest van het verlof flexibel op te nemen.

Uiterlijk 3 weken nadat haar bevallingsverlof is ingegaan, stemt u dit af met uw werknemer. U mag haar verzoek alleen afwijzen als u daarvoor een heel belangrijke reden heeft (dat heet ook wel ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’). Uiterlijk 2 weken nadat uw werknemer haar verzoek heeft ingediend moet u een reactie geven.

Let op: hoewel uw werknemer in overleg met u ervoor kan kiezen om het bevallingsverlof flexibel op te nemen, betalen wij de WAZO-uitkering wel aaneengesloten aan u of uw werknemer.”

Een werknemer moet de aanvraag voor het opnemen van het verlof in deeltijd uiterlijk drie weken na de bevalling bij de werkgever indienen. De werkgever dient binnen 2 weken reageren op het verzoek van de werknemer. Alleen bij zeer zwaarwegende bedrijfsbelangen kan de werkgever het verzoek afwijzen.

Heeft u nog vragen over het bevallingsverlof van uw werknemer neem dan contact met ons op telefoonnummer 0314-369150 of r.lefering@vitaconhrservices.nl

Terug

Nog niet uitgelezen?