Skip to main content
27 februari 2014

Fiscus mag premiebeschikking straks herzien

U las in het bericht Fiscus mag maar eens per jaar premies opleggen’dat de Belastingdienst volgens de belastingrechter afgegeven premiebeschikkingen niet op eigen houtje mag herzien. Dat betekent dat de premie voor 2014 die de fiscus heeft opgelegd voor de Werkhervattingskas alleen kan worden bijgesteld als uw onderneming zelf bezwaar maakt.

Het ministerie heeft nu wetgeving gemaakt om deze situatie te repareren. De nota van wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen (pdf) stelt voor om de inspecteur de bevoegdheid te geven om beslissingen op grond van de WFSV te herzien of in te trekken.

Herziening alleen mogelijk bij onjuiste gegevens

Er is een wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in de maak die ervoor moet zorgen dat de Belastingdienst beschikkingen voor de premie Werkhervattingskas (Whk) in de toekomst wel mag herzien of intrekken.

Een herziening wordt wel alleen mogelijk als de oorspronkelijke beschikking is gebaseerd op onjuiste of onvolledige gegevens en dat bekend had kunnen zijn bij de werkgever of zelfs de schuld is van de werkgever. Herziening als gevolg van een fout van de overheid mag alleen als dit in het voordeel van de werkgever is.
In het geval van de tijdelijke 0%-beschikkingen van voormalig eigenrisicodragers geldt dat de werkgever had kunnen weten dat de fiscus niet op tijd over de juiste gegevens kon beschikken. Daarom mag de fiscus de premiebeschikking straks in dat geval wel aanpassen.

Reparatiewetgeving met terugwerkende kracht

De wetswijziging krijgt – als de Tweede en Eerste Kamer ermee instemmen – een terugwerkende kracht tot en met 19 oktober 2013. Dat is de dag nadat de uitspraak van het gerechtshof werd gepubliceerd. Werkgevers die al vóór de reparatiewetgeving bezwaar hebben gemaakt tegen de aanpassing van hun beschikking door de fiscus (dus vóór afgelopen 18 februari 2014) worden nog in het gelijk gesteld.

Bron: www.rendement.nl

Terug

Nog niet uitgelezen?