Skip to main content
6 april 2023

Fiscale aandachtspunten bij de fiets van de zaak

Het is voorjaar en nu de zon eindelijk ook schijnt is het weer een hot topic: de fiets van de zaak. Mooi voor de vitaliteit van medewerkers en een top voor je pakket arbeidsvoorwaarden. Maar let dan wel op deze fiscale zaken.

Bied je als werkgever je medewerkers de mogelijkheid van een gewone of elektrische fiets van de zaak, dan zorgt dat voor extra vitaliteit en een verbetering van je secundaire arbeidsvoorwaarden. Jij koopt of leaset de zakelijke fiets voor een medewerker of je vergoedt de kosten wanneer hij zelf een fiets leaset. Vervolgens kan de medewerker de fiets inzetten voor zowel woon-werkverkeer als privégebruik.

Maar let op: privégebruik wordt aangemerkt als loon in natura! Daarom is een fiets van de zaak jaarlijks belast voor 7% over de consumentenadviesprijs van de fiets en accessoires inclusief btw. Voor een medewerker betekent dit dat hij een bijtelling moet betalen. Voor jou als werkgever geldt dat je:

  • Over dit loon loonbelasting en premie volksverzekeringen inhoudt
  • Over dit loon premies werknemersverzekeringen en de werkgeversheffing Zvw betaalt
  • Dit loon als eindheffingsloon kunt aanwijzen

Fietsregeling alleen bij ter beschikking stellen

De fietsregeling geldt alleen bij het ter beschikking stellen van een fiets. Een medewerker gebruikt zijn zakelijke fiets, maar deze blijft eigendom van de werkgever (of leasemaatschappij bij een leasefiets). Bij einde dienstverband moet de medewerker de fiets inleveren of overnemen.

Overnameprijs fiets van de zaak naar privé

Bij overname van een zakelijke fiets naar privé mag je als werkgever voor de overnameprijs uitgaan van de aanschafprijs minus een afschrijving van 20% per jaar. Dit betekent dat een medewerker zijn fiets van de zaak na vijf jaar gratis kan overnemen. Hij is dan geen bijtelling meer verschuldigd.

Fiets van de zaak in cafetariaregeling of werkkostenregeling?

Je kunt een fiets van de zaak ook onderdeel laten zijn van een cafetariaregeling. Zo ruil je hem dan tegen brutoloon. En de bijtelling kun je desgewenst onderbrengen in de werkkostenregeling (WKR). Extra werkgevervoordeel hierbij is dat je hierover dan geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd bent.

Diverse mogelijkheden voor onbelast vergoeden/verstrekken

  • Betalingen aan derden komen niet in mindering op de bijtelling, maar kun je wel onbelast vergoeden. Dat geldt ook voor de kosten van elektra als een medewerker een elektrische fiets thuis oplaadt.
  • Houden accessoires verband met de ter beschikking gestelde fiets van de zaak dan kun je deze onbelast vergoeden/verstrekken. Denk aan een extra slot of vergoeding van reparatiekosten. Accessoires leiden ook niet tot een hogere bijtelling.
  • Is de fiets van de zaak eigendom van de werkgever, dan ziet de Belastingdienst de fietsverzekering als intermediaire kosten. De kosten hiervan kun je de onbelast vergoeden.

Tip 1: Zo wordt een regenpak onbelast

De Belastingdienst meldt dat het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van een regenpak in beginsel wel belast is. Je kunt dit echter voorkomen door het regenpak onder te brengen in de WKR. Ook kun je belasting voorkomen door het regenpak te voorzien van je bedrijfslogo ter grootte van minimaal 70 cm2. Het regenpak is dan namelijk werkkleding.

Tip 2: Ondanks zakelijke fiets toch vergoeding woon-werkkilometers

Ondanks het hebben van een fiets van de zaak kan een medewerker, onder voorwaarden, nog steeds in aanmerking komen voor een onbelaste vergoeding voor woon-werkkilometers. Dit op de dagen dat hij niet met de fiets naar het werk gaat. Dit moet dan echter wel zijn afgesproken werkgever en medewerker, zijn afgestemd op de persoonlijke omstandigheden van de medewerker en reëel zijn.

Alternatief: lening voor fiets in privé

Naast het ter beschikking stellen van een zakelijke fiets, bestaat ook de mogelijkheid om een fiets of een lening voor een fiets (in privé) te verstrekken. Meer weten over de mogelijkheden? Bel of mail ons gerust. We helpen je graag.

Bron: SRA

Terug

Nog niet uitgelezen?