Skip to main content
14 februari 2024

Financiële onrechtmatigheid als uitkering wordt verstrekt vóór meldingsdatum?

Ontvang je een uitkering met terugwerkende kracht, dan staat in de beschikking dat je de uitkering krijgt toegekend vóór de meldingsdatum. Volgens de toelichting op de Participatiewet zou het uitkeringsrecht pas mogen ingaan op de eerste meldingsdatum. Is hier nu sprake van financiële onrechtmatigheid?

Soms krijg je een uitkering verstrekt met terugwerkende kracht. In de beschikking staat dan vermeld dat de uitkering wordt toegekend vóór de meldingsdatum. Volgens de toelichting op de Participatiewet zou – om financiële onrechtmatigheid te voorkomen – het recht op uitkering in principe niet eerder moeten ingaan dan de eerste meldingsdatum. In specifieke situaties is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Dit is onderbouwd door rechtspraak.

Impact op de rechtmatigheidsverantwoording

Sec naar het voorwaardencriterium kijkend is in de hiervoor beschreven situatie sprake van een financiële onrechtmatigheid. Daarnaast kan er sprake zijn van een getrouwheidsfout, omdat je vermoedelijk te hoge uitkeringslasten hebt verantwoord in de jaarrekening. In deze situatie neem je de fout niet op in de rechtmatigheidsverantwoording.

Bijlage 6 van de Kadernota Rechtmatigheidsverantwoording 2023 geeft toelichting op hoe om te gaan met deze situatie.

Bron: Commissie BBV

Terug

Nog niet uitgelezen?