Skip to main content
15 december 2015

Factsheet over ketenaansprakelijkheid voor loon

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een factsheet uitgebracht met meer duidelijkheid over de werking van de ketenaansprakelijkheid voor loon. De per 1 juli 2015 ingevoerde ketenaansprakelijkheid voor loon is één van de maatregelen uit de Wet aanpak schijnconstructies (WAS).

In de factsheet staat op hoofdlijnen beschreven wat de ketenaansprakelijkheid voor loon is en wanneer opdrachtgevers, werkgevers en werknemers ermee te maken krijgen. Ook staat in de factsheet wanneer werknemers een opdrachtgever aansprakelijk kunnen stellen en hoe opdrachtgevers aansprakelijkheid kunnen voorkomen.

De factsheet bevat ook een 5-stappenplan waarmee werkgevers en opdrachtgevers de kans kunnen verkleinen dat ze door de rechter aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van achterstallig loon. Lees hier “de factsheet”.

De factsheet ketenaansprakelijkheid voor loon was al eerder uitgebracht. De nu gepubliceerde versie dateert van 9 december 2015.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Terug

Nog niet uitgelezen?