Skip to main content
24 april 2014

Extra arbeidskorting voor middeninkomens

Werknemers met een inkomen tussen de € 42.000 en € 116.000 houden in de toekomst meer geld over. Regeringspartijen VVD en PvdA zijn overeengekomen dat voor deze inkomens de arbeidskorting per 2015 omhoog gaat, zodat ze minder loonbelasting/premie volksverzekeringen hoeven af te dragen.

De verhoging van de arbeidskorting voor middeninkomens is het wisselgeld dat de VVD heeft bedongen voor het schrappen van de strafbaarstelling van illegaliteit in Nederland. In het regeerakkoord van VVD en PvdA was dit voornemen opgenomen, maar de achterban van de PvdA was er fel tegen. Om dit plan van tafel te krijgen, heeft PvdA-partijleider Samsom dus ingestemd met een extra arbeidskorting voor middeninkomens.

Door hogere arbeidskorting levert werken meer op

Een hogere arbeidskorting zorgt ervoor dat werken meer loont, dus deze maatregel kan ook positief uitwerken voor de werkgelegenheid. De extra € 500 miljoen die hiervoor nodig is, kan nog in de begroting worden ingepast. Dit staat in een brief (pdf) die minister-president Rutte hierover naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Afbouw arbeidskorting vanaf loon van € 49.000

In het Belastingplan 2014 is afgesproken dat de arbeidskorting voor hoge inkomens stapsgewijs steeds verder wordt teruggeschroefd. Uiteindelijk hebben veelverdieners helemaal geen recht meer op arbeidskorting. De nieuwe afspraken zorgen ervoor dat de arbeidskorting per 1 januari 2015 niet meer vanaf een inkomen van € 42.000 wordt afgebouwd, maar pas vanaf € 49.000. Per 2017 komen werknemers met een inkomen vanaf ongeveer € 116.000 niet meer in aanmerking voor arbeidskorting. Dit punt zou eerst bij een inkomen van rond de € 110.000 al bereikt zijn.

Bron: Rendement

Terug

Nog niet uitgelezen?