Skip to main content
1 juni 2023

Energietoeslag telt soms mee als vermogen

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een toelichting gepubliceerd over de energietoeslag en de vermogensgrenzen die worden gehanteerd bij verschillende toeslagen. Wat zijn de hoofdpunten?

In afwachting van de eindafrekening energiekosten, zetten mensen hun eenmalige energietoeslag 2022/2023 op hun spaarrekening. Dit kan gevolgen hebben voor regelingen die een vermogensgrens als voorwaarde hanteren. Fiscale toeslagen zijn hiervan een goed voorbeeld.

Energietoeslag en de inkomensgrens

Wat dat betreft is het goed om te weten, dat de eenmalige energietoeslag 2022/2023 wordt verstrekt als onbelaste uitkering. Deze telt dus niet mee als inkomen en heeft geen gevolgen voor de inkomensgrenzen van andere toeslagen.

Energietoeslag en de vermogensgrens

Voor vermogensgrenzen van toeslagen ligt dit genuanceerder. Heeft een ontvanger zijn energietoeslag op zijn spaarrekening gezet, in afwachting van zijn eindafrekening energiekosten, dan kan de energietoeslag onderdeel zijn van het vermogen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij:

  • Huurtoeslag
  • Zorgtoeslag
  • Kindgebonden budget
  • Eigen bijdrage vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Het meetellen van de energietoeslag bij deze toeslagen heeft in de praktijk echter minder invloed, omdat de vermogensgrenzen voor deze toeslagen relatief hoog liggen.

Toeslagen waarvoor energietoeslag niet als vermogen telt

Er zijn echter ook uitzonderingen, waarbij de energietoeslag niet wordt meegeteld als vermogen:

  • De vermogenstoets van de Participatiewet
  • De grondslag bij het verzoek van kwijtscheldingen van gemeente- en waterschapsbelasting

Bron: Rijksoverheid

Terug

Nog niet uitgelezen?