Skip to main content
29 januari 2024

Eindheffing WKR 2023 uiterlijk aangeven in 2e aangiftetijdvak 2024

Heb je als werkgever de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) in 2023 overschreden? Geef dan uiterlijk in de aangifte over het 2e tijdvak van 2024 de verschuldigde eindheffing WKR aan.

Uiterlijk eind vorig jaar heb je getoetst of het totaal van vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen uitkwam boven de vrije ruimte van de WKR. Die vrije ruimte was voor 2023 maximaal 3% van het fiscale loon tot en met € 400.000. Over het meerdere van het fiscale loon was de vrije ruimte voor afgelopen jaar 1,18%. Over het bedrag boven de vrije ruimte moet je 80% eindheffing WKR betalen.

Uiterste aangiftedatum eindheffing WKR

Heb je over 2023 te veel of te weinig eindheffing aangegeven, dan moet je dat verrekenen. Wellicht heb je dit ook al gedaan. Maar in het geval je dit nog moet doen: De laatste mogelijkheid hiervoor is de aangifte loonheffingen over het 2e tijdvak van 2024 (uiterste aangiftedatum bij maandaangifte 29-02-2024, bij vierwekenaangifte 28-02-2024).

Einde inhoudingsplicht

Eindigt de inhoudingsplicht in de loop van het kalenderjaar? Dan geef je de eindheffing uiterlijk aan in de aangifte over het tijdvak waarin de inhoudingsplicht eindigt.

In paragraaf 10.1.6 van het Handboek Loonheffingen 2023 lees je meer over het aangeven van de eindheffing WKR.

Bron: Forum Salaris

Terug

Nog niet uitgelezen?