Skip to main content
1 april 2016

Einde fictieve dienstbetrekking commissaris

De fictieve dienstbetrekking van de commissaris zal per 1 januari 2017 worden afgeschaft. Vanaf 1 mei aanstaande hoeft er – indien gewenst – geen loonheffing te worden ingehouden op de commissarisbeloning.

De arbeidsrelatie tussen een commissaris en de organisatie waar hij toezicht houdt op het bestuur, kwalificeert nu nog als een fictieve dienstbetrekking. Dat betekent dat er loonbelasting/premie volksverzekeringen (loonheffing) moet worden ingehouden en dat de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet) is verschuldigd.

Let op! Een commissaris is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Einde VAR

Met een geldige VAR-WUO of VAR-DGA kan de commissaris nu nog de fictieve dienstbetrekking opzij zetten. Aan de VAR komt echter een einde per 1 mei aanstaande. Dat zou betekenen dat er te allen tijde over de beloning aan een commissaris loonheffing moet worden ingehouden en de inkomensafhankelijk bijdrage Zvw is verschuldigd.

Dit kan nadelig uitpakken voor partijen. Daarom wordt de fictieve dienstbetrekking van een commissaris per 1 januari 2017 afgeschaft. Dat moet nog wel in de wet worden aangepast. Daarom is er nu een tijdelijke goedkeuring uitgebracht.

Goedkeuring

Die goedkeuring houdt in dat vanaf 1 mei 2016 de arbeidsrelatie van de commissaris niet wordt behandeld als een fictieve dienstbetrekking. Het gebruik van die goedkeuring is optioneel en alleen mogelijk als zowel de commissaris als de organisatie waar hij toezicht houdt op het bestuur, dit allebei willen.

Let op! Tot 1 januari 2017 kan men er ook voor kiezen om de arbeidsrelatie van de commissaris nog wel te behandelen als een fictieve dienstbetrekking. Dat kan aantrekkelijk zijn, bijvoorbeeld omdat de 30%-regeling van toepassing is.

De goedkeuring geldt tot 1 januari 2017 wanneer de wet is aangepast. Ook daarna is een fictieve dienstbetrekking van de commissaris in de meeste gevallen nog mogelijk, maar dan via de zogeheten opting-in-regeling.

Let op! De veranderingen in de loonheffing hebben geen gevolgen voor de btw-positie van de commissaris.

 

Bron: SRA

Terug

Nog niet uitgelezen?