Skip to main content
7 maart 2022

Een nieuwe loot aan de SKN-stam: Stolwijk Publiek Advies

Binnen Stolwijk Kennisnetwerk (SKN) is een nieuwe organisatie gestart. Een adviesorganisatie die zich richt op het brede publieke domein (zorg, sociale zekerheid, overheden, onderwijs, etc.). De naam van deze nieuwe loot aan de SKN-stam is Stolwijk Publiek Advies B.V.

We starten onze nieuwe adviesorganisatie vanuit de overtuiging dat we kunnen bijdragen aan een sterke publieke sector. Een sector die in staat is om de vaak complexe maatschappelijke vraagstukken slagvaardig op te pakken. We geloven dat het beter kan en dat het beter moet.

Als de coronacrisis namelijk iets duidelijk heeft gemaakt, is het dat we niet zonder een krachtige publieke sector kunnen. Waar de afgelopen 30 jaar het marktdenken domineerde, maakt de coronacrisis duidelijk dat de private sector alleen kan bestaan onder de paraplu van een goed functionerende publieke sector. Waar zouden we bijvoorbeeld zijn zonder een betrouwbare overheid, goede zorginstellingen of kwalitatief sterk onderwijs?

Afgelopen jaren is het ook duidelijk is geworden dat er een kloof bestaat tussen politiek en beleid enerzijds en tussen beleid en uitvoering anderzijds. Politieke compromissen leiden vaak tot stapelingen van vage doelstellingen, die moeilijk om te zetten zijn naar effectief beleid. En beleid houdt vaak te weinig rekening met de uitvoerbaar ervan.

Het gevolg is dat het vertrouwen van mensen in de overheid en publieke sector broos is geworden. Via onze adviestrajecten willen we werken aan een sterk openbaar bestuur en stevige publieke uitvoeringsorganisaties met impact voor inwoners en ondernemers. We willen werken aan innovatieve ideeën om de publieke sector efficiënter en effectiever te maken. Een publieke sector die ook dicht bij de mensen staat.

Binnen Stolwijk Publiek Advies gebruiken we de expertise en de netwerken van SKN om onze opdrachtgevers vanuit de volle breedte van het SKN-aanbod te adviseren. We bundelen onze kennis op het gebied van financiën, HR- en procesoptimalisatie en ICT met onze kennis en ervaring in het publieke domein. Zodanig dat ons advies leidt tot een nog betere uitvoering van publieke taken, want dat is ons doel.

Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op met Marcel Moes, directeur van Stolwijk Publiek Advies:
t   06 1985 4758
e   m.moes@stolwijkpubliekadvies.nl

Terug

Nog niet uitgelezen?