Skip to main content
22 maart 2021

Diverse gemeentes klaar voor TONK regeling

Al eerder behandelden wij de TONK regeling. Deze is er om je tijdelijk te ondersteunen als je inkomen is gedaald door de corona crisis en je noodzakelijke kosten, zoals woonlasten, niet meer kunt betalen. Een aantal gemeentes hebben de regeling inmiddels opengesteld.

Voorbeelden van dergelijke woonlasten zijn:

 • huur
 • aflossing hypotheek
 • hypotheekrente
 • kosten voor nutsvoorzieningen G/W/E.

TONK ontvang je via de gemeente waarin je woont en is geen vorm van inkomensondersteuning. Zo kan de tegemoetkoming ook in de vorm van een lening worden verstrekt. Gemeentes kunnen TONK met terugwerkende kracht toekennen en zelf beleidsregels voor TONK opstellen, op basis van de participatiewet.

De hoogte van jouw TONK uitkering hangt af van je situatie. De gemeente kijkt onder andere naar de hoogte van je (woon)kosten, je actuele inkomen ­­­en welk deel van de kosten je nog zelf kunt betalen.

Voor wie is de Tonk regeling bedoeld?

De tegemoetkoming is bedoeld voor huishoudens:

 • die als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen;
 • die daardoor noodzakelijke kosten, zoals woonlasten, niet meer kunnen betalen;
 • waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende uitkomst bieden.

Voorwaarden TONK regeling

Gemeentes controleren of een huishouden onvoldoende draagkracht heeft. Daarbij letten zij op het volgende:

 • Vaste lasten kunnen niet meer uit het gezinsinkomen en het beschikbare privévermogen betaald worden.
 • Bij vermogen wordt alleen gekeken naar het direct beschikbaar privévermogen en niet naar vermogen uit onderneming. Direct beschikbaar privévermogen is: contant geld, geld op betaal- en spaarrekeningen, cryptovaluta (zoals bitcoins), de waarde van effecten (beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties en opties en effecten in depot).
 • Gemeenten mogen een vermogensgrens vaststellen. Dit kan per gemeente verschillen.
 • TONK is bedoeld voor mensen ouder dan 18 jaar.

Aanvragen

Je kunt een TONK tegemoetkoming aanvragen bij je eigen woongemeente vanaf maart 2021. De regeling heeft betrekking op de periode januari tot en met juni 2021. Bij een aantal gemeentes is de regeling inmiddels opengesteld. In de praktijk zien wij dat gemeentes op verschillende wijze invulling geven aan de regeling. Ze kijken bijvoorbeeld op hun eigen manier naar de hoogte van de vergoeding en de vermogenstoets. We adviseren je om bij je gemeente na te gaan welke voorwaarden er zijn en wat de hoogte is van de mogelijke tegemoetkoming.

Meer informatie

Wil je meer weten over de TVL voor jouw organisatie; hoe je deze kunt aanvragen of heb je andere corona-gerelateerde vragen? Onze collega’s van de corona helpdesk staan voor je klaar.

Terug

Nog niet uitgelezen?