Skip to main content
9 december 2014

Discriminatie ook opnemen in de Risico- Inventarisatie en Evaluatie ( Ri&E)?!

Sinds 2009 is discriminatie ook in de Arbowet opgenomen en als factor van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)benoemd. Discriminatie kan namelijk ook werkstress in de arbeidssituatie veroorzaken. Het geeft vergelijkbare psychosociale problemen als ander ongewenst gedrag en vereist een vergelijkbare aanpak. Maar doordat discriminatie nu ook in de Arbowet staat, moet het worden opgenomen in de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Nu zijn de werkgevers dan ook verplicht de risico’s van discriminatie op de werkvloer in kaart te brengen en beleid te maken ter voorkoming van discriminatie. Is voldoende bekend dat discriminatie onder PSA valt? Ik constateer regelmatig dat discriminatie niet de RI&E is opgenomen. Vaak wordt gezegd: “ staat toch in de Grondwet en Algemene Wet gelijke behandeling”. Echter de plichten die uit de Arbowet voortvloeien, zijn dikwijls niet bekend.

Bron: Gerard Dijkstra – HRbase

Terug

Nog niet uitgelezen?