Skip to main content
26 november 2022

Dien eigendomsverklaring Duits onroerend goed in

Ben je eigenaar van onroerend goed in Duitsland? Weet dan dat op 1 januari 2025 in Duitsland een nieuwe Grundsteuerwet in werking treedt. Daarvoor moeten alle onroerende zaken, woningen maar bijvoorbeeld ook garages en gronden, opnieuw worden gewaardeerd. En hiertoe moet je als eigenaar van het onroerend goed uiterlijk 31 januari 2023 een eigendomsverklaring bij het Duitse ‘Finanzamt’ indienen.

Duitsland kiest voor hervorming van de Grundsteuer, omdat de gegevens die het tot nu toe gebruikte dateren van 1964 (voor West-Duitsland) en 1935 (voor Oost-Duitsland). De nieuwe waarden moeten de situatie op 1 januari 2022 weerspiegelen. En die situatie moeten de Finanzämter nu vaststellen, vandaar het verzoek tot indienen van een eigendomsverklaring. Vanaf januari 2025 zal de onroerendzaakbelasting worden geheven met de nieuwe waarden. De hoogte is nog onbekend.

Digitaal indienen

De eigendomsverklaring van onroerend goed in Duitsland moet je uiterlijk 31 januari 2023 digitaal, via ELSTER, indienen. Dit kun je zelfstandig doen of met behulp van een Duitse ‘Steuerberater’. Wij kunnen je desgewenst met een geschikte Steuerberater in contact brengen. Niet of niet op tijd indienen kan leiden tot boetes.

Terug

Nog niet uitgelezen?