Skip to main content
13 april 2021

De haat-liefde verhouding met de NOW

Heel ondernemend Nederland kent de term NOW ondertussen. Er heerst een beetje een haat-liefde verhouding met deze regeling. Maar waar komt dat nou vandaan?

Eerst even terug naar de basis: de NOW is er voor werkgevers die door de coronacrisis omzetverlies hebben. Zij krijgen een tegemoetkoming in de loonkosten, zodat zij hun werknemers in dienst kunnen houden. Het doel van de NOW is dus, simpel gezegd, om zoveel mogelijk banen te behouden.

Simpel doel, lastige uitwerking

Maar helaas… zo simpel als het doel is, is de uitwerking van de regeling niet. En dat is waar de schoen bij veel ondernemers wringt. De NOW-regeling is heel snel opgezet, dat moest wel, veel ondernemers hadden bij de eerste lock-down snel behoefte aan hulp. Nadeel daarvan is dat pas op een later moment bedacht is hoe definitief bepaald moest worden waar ondernemers daadwerkelijk recht op hebben. En die definitieve onderbouwing omvat meer dan verwacht.

Voor de onderbouwing zijn er drie mogelijkheden, gebaseerd op de hoogte van de tegemoetkoming die je ontvangt:

  • < € 20.000: dan hoef je geen onderbouwing aan te leveren. Op dit moment zijn er geen controles bij deze uitkeringen, maar of dat in de toekomst zo blijft is de vraag. Maar let op: is je definitieve uitkering lager dan € 20.000, maar was je voorschot hoger, dan heb je ook een derdenverklaring nodig.
  • € 20.000 – € 100.000: je tegemoetkoming moet onderbouwd worden met een derdenverklaring, dat kan bijvoorbeeld een fiscalist, financieel adviseur of accountant zijn, zolang het maar een externe partij is.
  • > € 100.000: dan heb je een accountantsverklaring nodig.

Over deze laatste, de accountantsverklaring, heeft mijn collega Jos laatst een interessant stuk geschreven. Ik neem je nu graag mee in de wereld van de derdenverklaring.

Schatten, vaststellen, corrigeren

Veel ondernemers in deze categorie hebben de aanvraag zelf gedaan, waarbij een schatting van het te verwachten omzetverlies leidend was voor de voorlopige tegemoetkoming. Een schatting kan natuurlijk altijd twee kanten op gaan: een te hoge schatting en te veel ontvangen óf de schatting was te laag en er is te weinig tegemoetkoming ontvangen. Wat het ook is: er is een verklaring nodig om de definitieve tegemoetkoming vast te stellen en de voorlopige ontvangsten te corrigeren.

Meteen al bij de eerste communicatie over de NOW is er gesproken over een verklaring achteraf. Ik merk dat dat woord bij veel ondernemers bepaalde verwachtingen heeft geschept. Een verklaring klinkt redelijk simpel: een korte onderbouwing met een handtekening eronder. Nu de precieze inhoud en vereisten van de verklaring verder benoemd zijn, blijkt het toch veel meer te zijn.

Verwachtingen vs. realiteit

Ook ik had verwacht dat de derdenverklaring minder uitgebreid zou zijn, maar het is een flinke checklist met stappen die één-voor-één afgewerkt moeten worden. Wij werken gemiddeld zo’n 10 tot 12 uur per klant aan de derdenverklaring. Bij grotere klanten kan dit zelfs oplopen tot twee volle werkdagen. Iedere klant is anders, er moet veel gedocumenteerd worden, het is heel theoretisch, écht zwart of wit. Alles moet vastgelegd worden en dat komt heel nauwkeurig. Stel, je hebt een flinke creditnota, in welke periode tel je deze? Dat kan namelijk een heel grote invloed hebben op je NOW-vaststelling.

En juist de hoeveelheid tijd die in de derdenverklaring gaat zitten is wat de haat-liefde verhouding met de regeling veroorzaakt. Ondernemers zijn blij met de steun die ze krijgen, ze hebben het vaak hard nodig, maar door de relatief zware verklaring moeten ze ook extra kosten maken. Heel dubbel dus. Ook voor ons als adviseurs. Ik zie dat ondernemers het moeilijk hebben en ik wil helpen, maar daar komt ook een rekening voor.

Gelukkig kunnen en mogen wij met onze klanten meedenken in het zo laag mogelijk houden van de extra kosten die zij moeten maken. Zo hebben wij een mooi clubje aan werkstudenten in ons team die het voorbereidend werk verzorgen, maar klantkennis van onze specialisten is óók belangrijk. Door dit samen te brengen komt het de werktijd ten goede. We proberen zo een zo goed mogelijke mix te maken, met het beste resultaat voor de ondernemer.

Ontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid

Het verzorgen van de derdenverklaring is voor alle adviseurs nieuw. Het is een nieuwe regeling, je moet er helemaal induiken, alles ontdekken, leren door te doen. Dat maakt dat het opstellen van een verklaring meer tijd kost. Bij Stolwijk Philipsen zien we dit als een stuk ontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid die we niet aan onze klanten doorbelasten. Dat vind ik mooi, dat voelt goed!

De NOW-regeling loopt nog steeds. We zitten ondertussen in de vijfde periode en het einde is nog niet in zicht. Met een beetje pech heeft een ondernemer straks vijf verklaringen nodig, ééntje voor iedere periode dat hij gebruik maakt van de NOW. Een voordeel is wel dat we allemaal steeds meer bekend raken in deze regeling en een verklaring minder tijd (en dus minder geld!) gaat kosten. Maar ondanks dat, hoop ik dat onze wereld snel weer normaal wordt: ondernemers weer echt kunnen ondernemen en ik hen daarbij weer mag adviseren!

 

Groeten,

Marc Jansen, relatiebeheerder

 

 

 

 

 

 

Terug

Nog niet uitgelezen?