Skip to main content
20 november 2014

Daling van de gemiddelde sectorpremie

De gemiddelde sectorpremie daalt volgend jaar naar 2,16%, een daling van 0,52%. Veel werkgevers betalen in 2015 dus een lagere sectorpremie. Dit heeft UWV bekendgemaakt in de nota Premievaststelling Sectorfondsen 2015.

De economie begint langzaam te herstellen en er is sprake van een lichte daling van het aantal WW-uitkeringen. Hierdoor verminderen de WW-lasten in 2015. Omdat deze WW-lasten deels worden betaald door de sectorpremie, gaat de gemiddelde sectorpremie omlaag. Hoewel veel werkgevers volgend jaar dus minder betalen, is niet elke sector goedkoper uit.

Sectorpremie draagt bij aan uitbetaling uitkeringen

De sectorpremie spekt de sectorfondsen. Uit deze fondsen wordt het eerste halfjaar van WW-uitkeringen betaald, maar ook een deel van de uitkeringen aan zieke en arbeidsongeschikte flexwerkers. Om te bepalen hoe hoog de sectorpremies moeten zijn, vraagt UWV om advies aan sectorale organisaties. UWV moet de sectorpremies nog ter goedkeuring voorleggen aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In sommige sectoren geldt wel een hogere sectorpremie

De sectorpremie daalt in 47 sectoren. Van deze 47 sectoren kunnen er negen een premiedaling van meer dan 1% verwachten. Het gaat dan vooral om sectoren in de industrie en de zakelijke dienstverlening. In 14 sectoren is er wel sprake van een premiestijging. Hierbij vinden grote premiestijgingen plaats in de sectoren Tabaksverwerkende industrie, Havenbedrijven, Schildersbedrijven en Stukadoorsbedrijven.

Voor een overzicht van de premies die waarschijnlijk gaan gelden voor de verschillende sectoren kunt u pagina 17 van de ‘nota Premievaststelling Sectorfondsen 2015’ raadplegen.
Uiteraard kunt u contact met ons opnemen bij vragen of opmerkingen.

Terug

Nog niet uitgelezen?