Skip to main content
8 maart 2021

Blog: Coronacrisis versus het gezond houden van je medewerkers

De impact van de coronacrisis op de (psychische) gezondheid van mensen is aan de orde van de dag. Kun je als werkgever iets doen om je medewerkers hiermee te helpen? Ja zeker!

We hopen allemaal dat we het ergste hebben gehad; dat we de zwaarste maatregelen en de meeste restricties achter ons kunnen laten en wij ons vrij(er) kunnen gaan bewegen. Een avondklok in de winter is minder problematisch dan in de zomer. Iedereen kijkt uit naar het moment dat die maatregel wordt opgeheven en we meer kunnen gaan GENIETEN van de goede dingen van het leven!

Toename van klachten

Aan de andere kant weten we dat er gemuteerde versies van het virus op de loer liggen en ook weten we dat er steeds meer mensen lijden onder de crisis. De cijfers liegen er niet om, meer mensen verkeren in psychische nood. Eind januari 2021 deed het Trimbos-instituut voor de derde keer onderzoek naar de impact van de coronacrisis op de psychische gezondheid van volwassenen: er is een toename van psychische klachten, zoals gevoelens van depressie en angst en problemen met slapen. Deelnemers tussen de 20 en 35 jaar ervaren de meeste klachten.*

Waar kan een werkgever helpen?

Eerder al deelden wij een artikel over de mentale impact van thuiswerken voor medewerkers: hoe je hier als werkgever mee om kunt gaan en tips om je medewerkers te helpen (het hele artikel vind je hier). Wat zeker ook goed is om naar te kijken, is de mogelijkheid om je medewerkers een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden. Het is goed om te weten welke leefstijl je medewerkers hebben en hoe het met de werkbeleving is gesteld. Elke medewerker heeft de keuze om wel of niet deel te nemen.

Hoe ziet zo’n PMO eruit?

Op basis van de RI&E en het advies van de bedrijfsarts, wordt in overleg met je organisatie de inhoud vastgesteld. Het onderzoek bevat meestal een digitale vragenlijst en een terugkoppeling aan de deelnemer middels een individueel profiel. De Arbodeskundige bespreekt dit profiel met de deelnemer en geeft advies over zijn of haar gezondheid en vitaliteit op basis van de scores.

Optioneel kan gekozen worden voor een aanvullende ogentest bij langdurig beeldschermwerk en/of een gehoortest bij lawaaiblootstelling.

De digitale vragenlijst bevat vragen over:

  • Gezondheid en vitaliteit
  • Medewerker tevredenheid
  • Werkbeleving en werkdruk
  • Leefstijl

Wat zijn de voordelen van een PMO?

Een PMO zorgt voor bewustwording en geeft inzicht in gezondheid, leefstijl en gezondheidsrisico’s, zowel voor de medewerker zelf als voor de werkgever. Je laat als werkgever zien dat de gezondheid van je medewerkers belangrijk is.

Als organisatie krijg je een beter beeld van mogelijke oorzaken van verzuim en of deze werk- of leefstijl gerelateerd zijn. Je krijgt een concreet advies met conclusies en aanbevelingen passend bij je organisatie. Dit helpt je bij het voorkomen van verzuim in de toekomst en verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Groepsoverzicht

Behalve de bewustwording, het inzicht en het advies voor de individuele medewerkers kan een PMO je ook groepsoverzicht geven door de gegevens van de individuele onderzoeken samen te voegen. Zo zie je welke klachten er veelal voorkomen en op welke afdeling dit speelt. Deze gegevens zijn nuttig om veranderingsprocessen binnen de arbeidsomgeving toe te passen. Bij een volgend Preventief Medisch Onderzoek kun je dan ook zien of de veranderingen tot het gewenste resultaat hebben geleid.

Waarom wil een medewerker een PMO?

Voor de medewerker heeft deelname aan een PMO het voordeel dat er onderzoek plaatsvindt naar zijn of haar gezondheid in relatie tot het werk, zonder dat er voor hem of haar kosten aan verbonden zijn.

Het PMO-onderzoek brengt de levensstijl en de algemene conditie van medewerkers in beeld: is de gezondheid en belastbaarheid in evenwicht met de huidige arbeidsbelasting? Vaak komen eventuele problemen vroegtijdig aan het licht dankzij een PMO en krijgt de medewerker een individueel advies om aan verbetering van de gezondheid te werken.

Investering

Iedere organisatie heeft haar eigen specifieke werkzaamheden en unieke medewerkers. Dit betekent dat maatwerk altijd vereist is voor een goede PMO. Wij vertellen je graag wat een passende PMO voor jouw organisatie is en welke investering daar bij hoort.

Luuk Driessen, casemanager
Judith Lubbers, re-integratie- & jobcoach

 

*bron: www.trimbos.nl

Terug

Nog niet uitgelezen?