Skip to main content
15 april 2021

Concept wetsvoorstel ter voorkoming van fiscale kwalificatieverschillen tussen rechtsvormen vraagt mogelijk om actie

Onlangs verscheen het concept wetsvoorstel ‘Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen’. Dit voorstel beoogt internationale fiscale kwalificatieverschillen (‘hybride mismatches’) tussen rechtsvormen te voorkomen, onder meer door de invoering van twee nieuwe kwalificatiemethoden.
 
Als het concept voorstel er werkelijk door komt, heeft dit ingrijpende fiscale gevolgen voor de open commanditaire vennootschap (CV), het open fonds voor gemene rekening (FGR) en hun participanten.
 
Alle commanditaire vennootschappen en vele fondsen voor gemene rekening zullen dan per 1 januari 2022 fiscaal transparant zijn. Wij adviseren onze klanten en relaties hier pro-actief over, zodat we tijdig passende maatregelen voor hen kunnen treffen.

Wil je hier ook meer over weten, lees dan het memorandum dat fiscalist mr. Han Schut over dit onderwerp opstelde of neem contact op via 0314 369 111. Een e-mail sturen is ook mogelijk: h.schut@stolwijkkelderman.nl

Terug

Nog niet uitgelezen?