Skip to main content
11 december 2014

Zijn we er op tijd bij?

We naderen het eind van het jaar. In veel organisaties het moment om met de medewerker een beoordelingsgesprek te voeren. Terugkijken op het afgelopen jaar en vooruit kijken. In het begin van het nieuwe jaar afspraken maken over doelstellingen, opleiding en ontwikkeling.
Als leidinggevende maakt u met uw medewerker afspraken over resultaat, ontwikkeling in het komend jaar, … maar welke richting gaan we op en hoe begeleidt u uw medewerker?

Competenties kunnen  zeer bruikbare handvatten zijn. Immers een competentie is het vermogen van een medewerker om resultaatgericht te kunnen werken aan een taak in een situatie. We kunnen er dan niet omheen: een medewerker die zich voorbereidt op het nieuwe jaar, moet wel zicht hebben op zijn competenties. Overigens is het ook gebruikelijk om per functie te bepalen welke competenties nodig zijn om succesvol te zijn in deze functie: competenties als selectiecriterium.

Er wordt al jaren gesproken over competenties. Nu kunnen we stellen dat het systematisch ontwikkelen en gericht inzetten van de competenties van medewerkers -competentiemanagement- nog altijd actueel is. Competentiemanagement werkt 2 kanten op. U krijgt zicht op potentieel en optimaal inzetbaar talent én medewerkers kunnen hun talenten beter ontwikkelen en doorstromen naar grote hoogte en successen.

Kortom wanneer u en uw medewerkers gericht omgaan met competenties, levert dat:

  • Uitdagende beoordelingsgesprekken;
  • Een beoordelings- en ontwikkelcyclus die leeft;
  • Helder inzicht in aanwezig talent;
  • Duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Het succes van competenties, daarover willen wij begin volgend jaar graag met u in gesprek. Ook dan zijn we er nog op tijd bij.

Terug

Nog niet uitgelezen?