Skip to main content
23 mei 2014

Calamiteitenregeling uitgesteld tot 1 april 2016

De invoering van de nieuwe calamiteitenregeling is (wederom) uitgesteld, nu tot 1 april 2016. Dat blijkt uit een memorie van antwoord met aanpassingen van de Wet werk en zekerheid van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Eerste Kamer.

De nieuwe regeling op hoofdlijnen

De nieuwe regeling voegt de huidige sector-regelingen voor WW bij onwerkbaar weer en de regeling Werktijdverkorting samen. Volgens de calamiteitenregeling moeten werkgevers bij streng winterweer gedurende drie weken het loon van de werknemer doorbetalen, voordat er sprake is van recht op een WW-uitkering. Deze drie weken hoeven niet aaneengesloten te zijn. Bij andere niet-economische calamiteiten geldt een wachttijd van twee aaneengesloten weken.

De bedoeling was om de calamiteitenregeling per 1 september 2014 in te voeren, maar door de vele wijzigingen rondom de Wet werk en zekerheid (WWZ) en de Participatiewet is het voor UWV niet mogelijk om ook deze regeling nu in te voeren. De WWZ en de Participatiewet krijgen voorrang.

Mogelijke aanpassing Calamiteitenregeling

Het nog uit te brengen advies van de Sociale Economische Raad (SER) over de toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur kan dan nog meegenomen worden in de regeling. Minister Asscher zal beslissen naar aanleiding van dit advies of en zo ja hoe de calamiteitenregeling aangepast moet worden.

Terug

Nog niet uitgelezen?