Skip to main content
4 november 2015

Brieven met percentage gedifferentieerde premie WHK komen eraan

Hebt u personeel in dienst dat is verzekerd voor de werknemersverzekeringen? Dan krijgt u binnenkort een beschikking met daarin uw percentage voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk).

Het percentage voor de gedifferentieerde premie Whk hebt u nodig voor uw aangifte loonheffingen. Bewaar deze beschikking daarom goed. Als wij uw salarisadministratie verzorgen dan ontvangen wij graag een kopie van deze beschikking . U kunt deze sturen aan uw vaste contactpersoon of naar algemeen@vitaconhrservices.nl. Dank alvast hiervoor!

De premieberekening van de Belastingdienst is rechtstreeks gebaseerd op gegevens van het UWV. Als er 1 persoon onterecht bij u op de lijst staat, kan dit grote gevolgen hebben voor de hoogte van de premie. Het komt helaas voor dat het UWV hier fouten in maakt, dus is het belangrijk om deze beschikking te controleren.

Wilt u zeker weten dat u niet teveel betaald? Wij zorgen voor controle van de beschikking en helpen bij het indienen van het bezwaar.

Tip:

Reageer op tijd! Na ontvangst van de beschikking krijgt u van de Belastingdienst 6 weken de tijd om bezwaar in te dienen.

Terug

Nog niet uitgelezen?