Skip to main content
31 januari 2024

Box 3: Forfaitaire rendementspercentages 2023, 2024 en 2025

Staatssecretaris Van Rij heeft de voorlopige en definitieve forfaitaire rendementspercentages voor de jaren 2023, 2024 en 2025 van de vermogenscategorieën in box 3 bekendgemaakt.

Het huidige, forfaitaire, box 3-stelsel kent drie vermogenscategorieën:

  • Banktegoeden
  • Overige bezittingen
  • Schulden

Basis voor rendementspercentages banktegoeden en schulden

Voor de vermogenscategorieën banktegoeden en schulden wordt voor het bepalen van de forfaitaire rendementspercentages zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het werkelijk in dat jaar behaalde rendement.

  • Banktegoeden

Forfaitair rendementspercentage gebaseerd op het gemiddelde maandelijkse rentepercentage op deposito’s van huishoudens met een opzegtermijn van maximaal drie maanden van het lopende kalenderjaar, zoals gepubliceerd door De Nederlandsche Bank.

  • Schulden

Forfaitair rendementspercentage gebaseerd op gemiddelden van het lopende kalenderjaar. Hiervoor wordt aangesloten bij de gemiddelde maandelijkse rente over het totale uitstaande bedrag aan woninghypotheken van huishoudens van het lopende kalenderjaar, zoals gepubliceerd door De Nederlandsche Bank.

Forfaitaire rendementspercentages box 3 2023 bekend

De forfaitaire rendementspercentages voor banktegoeden en schulden worden gebaseerd op de gegevens over de periode van januari tot en met november van het kalenderjaar, waarbij de maand november dubbel wordt geteld. Aangezien die gegevens pas na afloop van het kalenderjaar bekend zijn, kan het forfaitaire rendementspercentage voor banktegoeden en schulden pas na afloop van het kalenderjaar definitief worden vastgesteld. Inmiddels zijn die voor het kalenderjaar 2023 berekend (die voor 2024 en 2025 kunnen pas na de bewuste kalenderjaren worden berekend).

Daarnaast kan het forfaitaire rendementspercentage voor de categorie ‘Overige bezittingen’ voor het jaar 2025 worden berekend, ervan uitgaande dat de berekeningswijze zoals de wet voorschrijft ongewijzigd blijft.

Box 3 forfaitaire rendementspercentages
 202320242025
Banktegoeden0,92%PMPM
Overige bezittingen6,17%6,04%5,88%
Schulden2,46%PMPM

Aangepaste forfaitaire rendementspercentages 2024

De forfaitaire rendementspercentages voor de categorieën banktegoeden en schulden kunnen pas na afloop van het kalenderjaar worden berekend en zijn daarom voor de jaren 2024 en 2025 nog niet bekend. Zoals met het Belastingplan 2024 is geregeld, wordt voor de voorlopige aanslagen wel met een ander percentages gerekend. Voor de voorlopige aanslagen 2024 rekent de Belastingdienst voor de categorie banktegoeden met 1,03% en voor de categorie schulden met 2,47%.

Bron: Taxence, Kamerbrief internetconsultatie wetsvoorstel werkelijk rendement box 3, nr. 2024-0000009211, Ministerie van Financien, 25 januari 2024

Terug

Nog niet uitgelezen?