Skip to main content
12 mei 2022

Bloemetje voor verjaardag, is dat loon?

Voor de verjaardag van een medewerker, laat je een bos bloemen bij hem thuis bezorgen. De factuurwaarde bedraagt € 25. De verzendkosten zijn € 2. Deze staan apart op de factuur. Wat is loon voor je medewerker?

Loon is alles wat een medewerker krijgt op grond van zijn dienstbetrekking. Een geschenk valt hier ook onder. Maar het kan zijn dat je als werkgever een geschenk geeft vanwege de persoonlijke relatie met je medewerker. Het geschenk heeft dan geen duidelijk verband met de dienstbetrekking. In dat geval is het geschenk geen loon.

Kleinegeschenkenregeling

In de praktijk is het soms moeilijk om vast te stellen of een werkgever een geschenk geeft vanwege de persoonlijke relatie met een medewerker. Als je als werkgever aan de volgende 3 voorwaarden voldoet, kun je ervan uitgaan dat het kleine geschenk geen loon is:

  • Je geeft een persoonlijke attentie in situaties waarin ook anderen zo’n attentie zouden geven.
  • Je geeft geen geld of een waardebon.
  • De factuurwaarde van de attentie is maximaal € 25 (inclusief btw). Je hoeft eventuele bezorgkosten niet mee te tellen als die kosten op de factuur zijn gespecificeerd, of apart zijn gefactureerd.

Bos bloemen

Een bos bloemen die een medewerker voor zijn verjaardag krijgt, is een persoonlijke attentie. De persoonlijke relatie staat voorop bij het geven van de attentie.
Ook voldoet de werkgever aan de andere 2 voorwaarden van de kleinegeschenkenregeling. Een bos bloemen is geen geld of een waardebon. De factuurwaarde van de bloemen is € 25. De bezorgkosten van € 2 tellen niet mee omdat deze apart op de factuur staan.
De bos bloemen is daarom geen loon voor de werknemer.

Let op Als je je medewerker bloemen geeft in de volgende situaties, is er géén sprake van een persoonlijke attentie:

  • op de 1e werkdag
  • op Secretaressedag
  • voor een jubileum

De bos bloemen heeft in deze gevallen een duidelijk verband met de dienstbetrekking en is daarom loon.

Meer informatie

Twijfel je of jouw geschenk voor je medewerker wel of niet als persoonlijke attentie beoordeeld wordt? Neem contact met ons op, wij adviseren je graag.

Terug

Nog niet uitgelezen?