Skip to main content
12 februari 2024

Bijtellingsregels in 2024 – alles wat je moet weten

Ook dit jaar zijn er weer wijzigingen in de bijtellingsregels voor auto’s van de zaak. Waaronder bijtellingspercentages en voorwaarden rondom cataloguswaarden en CO2-uitstoot. Wat betekent dit voor de bijtelling die je moet betalen?

Wat is bijtelling bij een auto van de zaak?

Bijtelling is een fiscale heffing die je betaalt als je in een jaar meer dan 500 privékilometers rijdt met een (lease)auto van de zaak. De Belastingdienst ziet dit privégebruik als een vorm van inkomen, waarover je belasting moet betalen. Hoeveel bijtelling je moet betalen, hangt af van:

 • de cataloguswaarde van je auto
 • het type auto (op basis hiervan wordt het bijtellingspercentage berekend)
 • de leeftijd van je auto

Bijtellingspercentage

Het bijtellingspercentage is een percentage van de cataloguswaarde van de auto van de zaak. Dit percentage moet je optellen bij je loon en/of winst als je de auto ook privé gebruikt. Het belast hierdoor je inkomen. Hoe hoog je bijtellingspercentage is, hangt af van de CO2-uitstoot van de auto.

Voor wie gelden de bijtellingsregels?

Elke ondernemer of medewerker die een auto van de zaak ter beschikking heeft en deze ook voor meer dan 500 kilometer privé gebruikt betaalt bijtelling. Dit geldt zowel voor gekochte als voor geleasde auto’s. Het maakt niet uit of het om een nieuwe of een gebruikte auto gaat.

Bijtellingspercentages: verschillen per type auto

Auto’s met een lage CO2-uitstoot, zoals elektrische auto’s en waterstofauto’s, hebben een lager bijtellingspercentage dan auto’s met een hoge CO2 uitstoot. Het is daarmee voordeliger om een schone auto te rijden. In de komende jaren verschuiven in de bijtellingsregels de percentages om te sturen op minder CO2-uitstoot.

Bijtellingsregels elektrische auto 2024

In 2024 betaal je bij een volledig elektrische auto 16% bijtelling over de eerste €35.000 cataloguswaarde en 22% over de cataloguswaarde boven de €35.000. Ook volgend jaar, 2025, blijft de bijtelling voor een volledig elektrische auto lager dan een brandstofauto. Lees hier meer over de bijtelling van elektrische auto’s voor 2024 en verder.

Bijtellingspercentages 2023-2024
AutotypeBijtelling 2023Bijtelling 2024
Volledig elektrische auto16% (tot cataloguswaarde € 30.000)16% (tot cataloguswaarde € 35.000)
Volledig elektrische auto22% (cataloguswaarde > € 30.000)22% (cataloguswaarde > € 35.000)
Waterstofauto16%16%
Auto op zonnecellen16%16%
Overige auto’s22%22%

Let op! 60-maandenregeling gekoppeld aan kentekenhouder

Bijtellingspercentages staan 5 jaar vast op kentekenhouder, niet op de auto.

Vóór 2023 was het bijtellingspercentage gekoppeld aan de auto. Viel jouw auto op moment van aankoop onder de 4% bijtelling, maar ging jij er pas 2 jaar later in rijden? Dan kon jij ook nog profiteren van het lage bijtellingspercentage.

Sinds 1 januari 2023 is de zogenaamde 60-maandenregeling gekoppeld aan de kentekenhouder, niet aan de auto. De 60 maanden gaan pas lopen op het moment dat het kenteken voor het eerst op naam wordt gesteld. De 5 jaar gaan lopen vanaf de eerste dag van de maand, volgend op de eerste ingebruikname.

Voorbeeld verlaagd bijtellingspercentage vanaf 2023:

Een volledig elektrische auto die je op 1 januari 2024 gaat rijden, heeft 5 jaar lang (tot en met januari 2029) de 16% bijtelling over de eerste €35.000 euro catalogusprijs.

Bijtellingsregels voor youngtimers

Voor youngtimers, auto’s ouder dan 15 jaar, gelden andere bijtellingsregels. De bijtelling is 35% van de huidige verkoopwaarde. Je rekent hier dus niet met de cataloguswaarde. Ook zijn met deze regeling alle kosten voor onderhoud, reparatie, lease en verzekering aftrekbaar. Veel ondernemers die gebruikmaken van de youngtimer-regeling kiezen dan ook voor een luxe auto.

De ‘youngtimer-regeling’ kan een aantrekkelijk alternatief zijn voor kleine zelfstandigen die zakelijk en privé van dezelfde auto gebruik willen maken en het niet erg vinden om in een oudere auto te rijden.

Voorbeeld bijtelling berekenen

Stel, je koopt een volledig elektrische auto van € 34.000. De auto valt in het tarief van 16%. Dus moet je 16% van de cataloguswaarde van je auto bij je loon of winst optellen.

In dit geval: 16% van € 34.000 = € 5.440. Dus je moet € 5.440 optellen bij je inkomen. Hierover betaal je belasting, afhankelijk van de belastingschijf waar je in valt. Bij een percentage van 36,97% betaal je per saldo: € 2.011 per jaar. Omgerekend is dat € 167,60 per maand.

Uitzonderingen op de bijtellingsregels

Je betaalt geen bijtelling voor:

 • Auto’s die op grijs kenteken staan (bij meer dan 500 privékilometers, betaal je 22% bijtelling over de cataloguswaarde van de auto, ongeacht de CO2-uitstoot)
 • Auto’s die minder dan 500 privékilometers per jaar rijden (je betaalt dan geen bijtelling, mits je een rittenadministratie bijhoudt)
 • Auto’s die worden gebruikt voor rijscholen
 • Auto’s in het bezit van een stichting of vereniging

De toekomst van bijtelling

Bijtellingsregels zijn afhankelijk van politieke beslissingen. De toekomst hiervan is dus ongewis. We kunnen echter al wel zeggen dat het verschil tussen het kortings- en normaaltarief aan het verdwijnen is. In 2026 zal er nog maar 1 tarief zijn: 22% voor alle soorten auto’s. Natuurlijk zullen emissieloze zakelijke auto’s tegen die tijd nog gebruikelijker zijn dan nu. Met lagere bijtellingstarieven stimuleert de overheid ondernemers nu om over te stappen op duurzaam rijden. Daarnaast zijn er regelingen als:

Tips om bijtelling te verlagen

Wat je kunt doen om de bijtelling voor het privégebruik van de auto zo laag mogelijk te houden:

 • Kies een auto met een lage CO2-uitstoot (hoe lager de uitstoot, hoe lager de bijtelling)
 • Ga voor een auto met een lage cataloguswaarde
 • Neem een youngtimer
 • Rijd minder dan 500 privékilometers (dan betaal je geen bijtelling)
 • Gebruik de auto uitsluitend zakelijk (let op: hiervoor moet je een verklaring Uitsluitend Zakelijk Gebruik (EZU) van de Belastingdienst hebben)

Bron: MKB Servicedesk

Terug

Nog niet uitgelezen?