Skip to main content
26 januari 2023

Bij wethouderspensioenen rekening houden met ABP-indexatie?

Moet je bij de bepaling van de voorziening wethouderspensioenen rekening worden gehouden met de indexatie die het ABP voor de pensioenen vanaf 1 januari 2023 heeft bekendgemaakt?

Het is een van de vragen die werd gesteld in een onlangs door de commissie BBV gepubliceerde Q&A over de indexering van wethouderspensioenen. De commissie, die zorgdraagt voor eenduidige uitvoering en toepassen van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) stelt:

Bij de pensioenverplichting wethouders moet je rekening houden met actuele indexpercentages. Zo kun je de hoogte van de verplichting zo goed mogelijk bepalen. De verplichting voor wethouderspensioenen volgt dus de indexpercentages van het ABP. Dit is opgenomen in de wet APPA artikel 13a en de brief van pensioenuitvoerder APG.

Actueel indexpercentage

Het ABP heeft per 1 januari 2023 een indexpercentage van 11,96% bekend gemaakt. Dat is dus het percentage waarmee je rekening moet houden bij het vormen van de voorziening wethouderspensioenen.

Meer weten?

Kijk eens op de website van de commissie BBV, in de details van de tekst van Artikel 13a Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers en in de Memorie van Toelichting.

Terug

Nog niet uitgelezen?