Skip to main content
12 augustus 2015

Betaling tegemoetkoming arbeidsongeschikten in september

Ontvangt u voor uw werknemer(s) een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV? Dan krijgt u eind september ook de jaarlijkse tegemoetkoming arbeidsongeschikten voor uw werknemer(s).
De tegemoetkoming arbeidsongeschikten is een compensatie voor de extra kosten die uw werknemer maakt door zijn ziekte of handicap. Voor 2015 is de tegemoetkoming € 211 netto per werknemer die daarvoor in aanmerking komt. Wij betalen het bedrag tegelijk met de arbeidsongeschiktheidsuitkering van september 2015.

Wat vraagt UWV van u?

Wilt u de tegemoetkoming na ontvangst zo snel mogelijk overmaken op de rekening van uw werknemer(s)? U krijgt van ons een brief waarin staat om welke werknemer(s) het gaat.

Waarom betaalt UWV de tegemoetkoming niet rechtstreeks?

Uw werknemer heeft ons gemachtigd om de maandelijkse arbeidsongeschiktheidsuitkering aan u over te maken. Wij kunnen de tegemoetkoming niet storten op een andere rekening dan de rekening waarop wij de maandelijkse uitkering storten.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de betaling van de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten? Dan kunt u bellen met UWV Telefoon Werkgevers via 0900 – 92 95 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten).

Bron: UWV

Terug

Nog niet uitgelezen?