Skip to main content
7 november 2016

Beoordelen: een kunst, een kunde

In de praktijk blijkt beoordelen een kunst. De kans bestaat dat leidinggevenden niet makkelijk de woorden vinden om helder en duidelijk te zijn over noodzakelijke ontwikkelpunten. Soms worden uit vrees voor demotivatie zaken afgezwakt. Ook kan het zijn dat de medewerker onvoldoende waardering krijgt voor zijn unieke bijdrage en zijn successen. In beide gevallen kan dit vervelende gevolgen hebben voor de medewerker en de organisatie. De medewerker raakt teleurgesteld omdat hij de erkenning mist of hij raakt geremd in zijn ontwikkelpad omdat hij niet de juiste feedback krijgt. Binnen de organisatie gaan in het slechtste geval twee werkelijkheden leven over het functioneren van de medewerker, datgene wat gezegd wordt tegen de medewerker en datgene wat niet gezegd wordt. Om nog maar niet te spreken over scheefgroei in de beloning en loopbaanproblemen die hier het gevolg van kunnen zijn.

Meer weten?

Wilt u bijdragen aan sterk leiderschap op dit gebied, vraag dan de eendaagse training “Voeren van beoordelings- (en functionerings)gesprekken” aan.

U kunt een mail sturen naar info@vitaconluteijn.nl t.a.v. Willeke Hoek.

Terug

Nog niet uitgelezen?