Skip to main content
2 maart 2015

Bent u verplicht om uw personeel een vrije dag te geven op 5 mei?

De overheid heeft 5 mei weliswaar aangewezen als nationale feestdag, maar heeft het daarbij aan de cao-partijen  / werkgevers overgelaten of een werknemer betaald vrijaf heeft op die dag.

Dit recht op betaald vrijaf is doorgaans wel neergelegd in de van toepassing zijnde cao, de arbeidsvoorwaarden of de individuele arbeidsovereenkomst. Daar is vaak ook in opgenomen of er een toeslag moet worden betaald als de werknemer wel moet werken op die dagen. Is hier niets over bepaald in cao of arbeidsovereenkomst, dan is de werkgever niet verplicht de werknemer een (betaalde) vrije dag te geven of een toeslag te betalen voor gewerkte uren.

In de meeste cao’s / arbeidsvoorwaarden is afgesproken dat 5 mei alleen geldt als een betaalde vrije dag in lustrumjaren, dit jaar (2015) dus weer.

Terug

Nog niet uitgelezen?