Skip to main content
30 november 2022

Belastingverdrag Nederland-Duitsland verandert

Belangrijk nieuws voor onder andere grensarbeiders en hun werkgevers: Nederland en Duitsland zijn een wijziging in het belastingverdrag overeengekomen. Kan de vlag al uit of zijn er toch nog mitsen en maren? De hoofdpunten op een rij.

Nederland en Duitsland werken met een belastingverdrag. Dit verdrag regelt welk land over welk inkomen belasting mag heffen. Zo wordt voorkomen dat het inkomen van bijvoorbeeld grensarbeiders ongewenst dubbel wordt belast.

Op grond van het huidige belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland zijn pensioenen, lijfrenten, sociale zekerheidsuitkeringen en soortgelijke uitkeringen belast in het woonland, mits het totale brutobedrag van deze uitkeringen samen niet uitkomt boven € 15.000. Is dit totaalbedrag hoger, dan worden de uitkeringen ook belast in het land waaruit de uitkeringen afkomstig zijn.

Nu is het zo, dat veel Duitse sociale zekerheidsuitkeringen worden afgestemd op het nettoloon en in Duitsland onbelast zijn. Doordat het huidige belastingverdrag het heffingsrecht in bepaalde gevallen aan de woonstaat toewijst, kan de situatie ontstaan dat de onbelaste uitkering dan alsnog in Nederland wordt belast. Hierdoor ontvangt een grensarbeider minder inkomen dan waar hij recht op heeft. Andersom zijn Nederlandse uitkeringen die zijn bedoeld om te worden belast vaak onbelast als het heffingsrecht is toegewezen aan Duitsland.

Wijziging verdrag

Handig en duidelijk is anders. Daarom zijn Nederland en Duitsland een wijziging op het belastingverdrag overeengekomen. Per 1 januari 2023 worden sociale zekerheidsuitkeringen zoals Krankengeld, Elterngeld en uitkeringen op basis van de Werkloosheidswet, Ziektewet en Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen voortaan altijd (mede) belast in het land waaruit deze uitkeringen afkomstig zijn. Dit kan aanzienlijke gevolgen hebben. De € 15.000 grens blijft gelden voor de overige uitkeringen en voor sociale zekerheidspensioenen zoals de AOW, ANW en Rentenversicherung blijft de situatie ongewijzigd.

Voorbeeld:

Je woont in Nederland en ontvangt in een jaar pensioeninkomsten van € 10.000 en een socialezekerheidsuitkering van € 10.000 uit Duitsland. Het totaalbedrag van € 20.000 is meer dan € 15.000, dus mag Duitsland op basis van het huidige verdrag belasting heffen.

Maar met ingang van 1 januari 2023 is de socialezekerheidsuitkering belast in Duitsland. Het pensioen bedraagt minder dan € 15.000 en is daarom belast in je woonland, Nederland.

Mogelijk aanzienlijke gevolgen

Een gevolg kan zijn dat een belastingplichtige die voorheen in Nederland kwalificeerde, omdat 90% of meer van zijn inkomen in Nederland belast was, door de wijziging niet meer kwalificeert. Hierdoor kan hij bijvoorbeeld de renteaftrek op zijn Duitse eigen woning niet langer in mindering brengen in de Nederlandse aangifte.

Meer weten over grensoverschrijdende belastingonderwerpen en do’s en don’ts? Bel of mail me. Ik help je graag.

 

Joreen Stegeman, Fiscaal Assistent
t     +31 (0)314 369 111
m   +31 (0)6 2512 7294
e     j.stegeman@stolwijkkelderman.nl

Terug

Nog niet uitgelezen?