Skip to main content
11 december 2023

Bekend: gebruikelijk loon, maximum loon 30%-regeling en meer voor 2024

De Belastingdienst heeft onlangs met haar Nieuwsbrief Loonheffingen 2024 onder andere de bedragen voor het gebruikelijk loon, het maximum loon voor de 30%-regeling en de onbelaste vrijwilligersvergoeding voor 2024 bekendgemaakt.

Enkele bedragen voor 2024:

  • Het gebruikelijk loon voor de dga is € 56.000.
  • De aftopping van het loon voor de 30%-regeling bedraagt € 233.000. Het minimale loon voor een medewerker met een specifieke deskundigheid is € 46.108 en voor een ingekomen werknemer die nog geen 30 jaar is € 35.048.
  • Het bedrag voor afkoop kleine lijfrente is € 5.364.
  • De onbelaste vrijwilligersvergoeding bedraagt per jaar maximaal € 2.100 en per maand € 210.
  • De onbelaste kilometervergoeding bedraagt € 0,23 en de onbelaste vrije vergoeding voor thuiswerken bedraagt € 2,35.

Een volledig overzicht van alle wijzigingen is te vinden in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2024 en de bijlage ‘Tarieven, bedragen en percentages loonheffingen vanaf 1 januari 2024.

Bron: Belastingdienst, Taxence

Terug

Nog niet uitgelezen?