Skip to main content
9 oktober 2015

Asscher repareert WW-dagloonbepaling

Minister Asscher is bezig de negatieve effecten van de recente wijziging van het dagloonbesluit in verband met de invoering van de Wet werk en zekerheid te repareren. Dat moet leiden tot een hogere ww-uitkering voor sommige groepen Nederlanders.

De per 1 juli 2015 doorgevoerde wijziging van het dagloonbesluit blijkt tot een lagere uitkering te kunnen leiden voor mensen die niet het gehele jaar hebben gewerkt. Volgens Asscher spelen er met betrekking tot de WWZ, in combinatie met het dagloonbesluit, drie kwesties: de herleving van oude WW-rechten, de WW-dagloonbepaling voor werknemers die langdurig ziek zijn geweest en de dagloonbepaling voor starters en herintreders.

Voor de WW-dagloonbepaling voor medewerkers die langdurig ziek waren bereidt Asscher een wijziging van het dagloonbesluit voor, waardoor een te laag uitvallende berekening wordt voorkomen.

Huidige situatie:

Nu is het zo dat medewerkers die 2 jaar ziek zijn geweest en niet voor een WIA-uitkering in aanmerking komen een WW-uitkering ontvangen op basis van 70% van het laatstverdiende loon van het afgelopen jaar. Dit is het 2e ziektejaar. Er zijn organisaties waarbij in het 2e ziektejaar 70% van het oorspronkelijke loon wordt betaald. Deze medewerkers ontvangen bij een WW-uitkering 70% van 70%. Ofwel 49% van het oorspronkelijke loon. Dit is niet de bedoeling aldus Asscher.

Terug

Nog niet uitgelezen?