Skip to main content
2 maart 2023

Arbeidsongeval? Voer een zelfinspectie uit

Vindt er in jouw organisatie een arbeidsongeval plaats, dan vraagt de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) je in minder ernstige gevallen meestal om het ongeval zelf te onderzoeken. Wat moet je doen en opstellen?

Jaarlijks raakt in organisaties helaas nog een (te) groot aantal medewerkers gewond door ongevallen. De Arbowet moet deze ongevallen en onveilige situaties op het werk voorkomen.

Volgens de Arbowet is een arbeidsongeval een gebeurtenis op het werk of in werktijd die onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid. Het kan gaan om een ongeval in een organisatie, op een (bouw)locatie of bij het werken aan de weg. Ongevallen die plaatsvinden op de openbare weg kunnen dus ook onder een bedrijfs- of arbeidsongeval vallen. In de regel is echter géén sprake van een bedrijfsongeval als het letsel ontstaat tijdens woon-werkverkeer.

Meldingsplicht ernstige arbeidsongevallen

Ernstige arbeidsongevallen (bijvoorbeeld bij ziekenhuisopname, blijvend letsel of overlijden van een slachtoffer) moet je volgens de Arbowet direct aan de NLA melden. Die registreert alle belangrijke informatie en bepaalt op basis daarvan of er een ongevallenonderzoek door een inspecteur plaatsvindt.

Zelfinspectie bij minder ernstige arbeidsongevallen

Is sprake van een minder ernstig arbeidsongeval, dan vraagt de NLA je veelal zelf een onderzoek uit te voeren. Zo een zelfinspectie bestaat in de basis uit vier stappen:

1. Informatie verzamelen

Verzamel informatie om te achterhalen wat er precies is gebeurd.

2. Informatie analyseren

Uit de verzamelde informatie moet naar voren komen:

  • Hoe, waardoor en/of waarom het ongeval kon plaatsvinden
  • Wat de directe oorzaken en basisoorzaken van het arbeidsongeval zijn
  • Wat je op elk niveau in de organisatie anders moet regelen om een vergelijkbaar ongeval te voorkomen

3. Passende maatregelen

Zoek en formuleer bij elke oorzaak passende maatregelen.

4. Verbeterplan

Zet de maatregelen in een verbeterplan en check regelmatig of de maatregelen effect hebben (dragen ze bij aan veiliger en gezonder werken in je organisatie?)

 

Je levert dit op in een werkgeversrapportage, waarvan het verbeterplan een onderdeel is. Het onderzoeksdeel moet antwoord geven op de vraag hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren en wat de achterliggende oorzaken zijn. In het verbeterplan beschrijf je tot slot welke maatregelen je neemt om de veiligheid in je organisatie te verbeteren en herhaling van het ongeval te voorkomen.

Hoe te rapporteren aan de NLA

Je mag zelf bepalen hoe je het ongevalsonderzoek uitvoert en op welke manier je aan de NLA rapporteert. Waar je extra op moet letten en wat verplichte punten zijn om te onderzoeken en beschrijven vind je op de NLA-pagina Documenten ongevalsonderzoek.

Online zelfinspectiehulp

Extra zekerheid? Doe de online zelfinspectie van het NLA. In nog geen 15 minuten ga je door een aantal vragen, waarna je weet of je ongevalsonderzoek en verbeterplan compleet en juist zijn.

 

Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Terug

Nog niet uitgelezen?