Skip to main content
22 februari 2023

Afrekening werkkostenregeling 2022 in maart 2023

Heb je in 2022 onbelast vergoedingen, verstrekkingen en/of terbeschikkingstellingen aan medewerkers verstrekt en deze ten laste van de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) gebracht? Dan moet je uiterlijk in de tweede aangifte loonheffingen 2023 de eindheffing hierover aangeven en betalen.

In 2022 bedroeg de vrije ruimte in de WKR 1,7% over de eerste € 400.000 van de totale fiscale loonsom van je medewerkers en 1,18% over het meerdere. Was het bedrag aan vergoedingen, verstrekkingen en/of terbeschikkingstellingen die je ten laste van de vrije ruimte bracht meer dan die vrije ruimte? Dan ben je over dat meerdere 80% eindheffing (belasting) verschuldigd.

Voorbeeld
Je totale fiscale loonsom bedroeg in 2022 € 750.000. Je vrije ruimte 2022 bedraagt daarom € 10.930 (1,7% van € 400.000 plus 1,18% van € 350.000). Heb je in 2022 totaal € 15.000 ten laste van de vrije ruimte gebracht, dan ben je € 3.256 (80% van € 4.070) eindheffing verschuldigd.

Uiterlijk 31 maart 2023 aangeven en betalen

Je moet de verschuldigde eindheffing uiterlijk in je tweede aangifte loonheffingen 2023 aangeven en betalen. Doe je per maand aangifte, dan doe je dit dus uiterlijk in de aangifte februari 2023 (die je uiterlijk 31 maart 2023 moet indienen).

Tip: geen eindheffing voor wie binnen vrije ruimte bleef

Kwam je in 2022 niet boven de vrije ruimte uit? Dan ben je geen eindheffing verschuldigd en hoef je geen eindheffing in je aangifte tweede aangifte loonheffingen 2023 op te nemen.

Eindheffing al aangegeven?

Je hoeft niet te wachten tot het aangeven en betalen van de eindheffing tot de tweede aangifte loonheffingen 2023. Je hebt gedurende het jaar 2022 de eindheffing al aan kunnen geven. Heb je dat gedaan, controleer dan nog wel even of de al aangegeven eindheffing correct is. Heb je te veel of te weinig eindheffing aangegeven, dan kun je die nog verrekenen in de tweede aangifte loonheffingen 2023.

Tip: hogere vrije ruimte WKR in 2023

Ook in 2023 gebruikmaken van de WKR? Weet dan dat de vrije ruimte dit jaar is verhoogd naar 3% van het fiscale loon van uw werknemers tot en met € 400.000 en 1,18% over het meerdere. Je hebt daarmee vergeleken met 2022 € 5.200 meer ruimte om onbelaste vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen aan je medewerkers te geven.

 

Bron: SRA

 

 

 

 

Terug

Nog niet uitgelezen?