Skip to main content
23 januari 2024

Aanvraagformulier 30%-regeling loonheffingen 2024

Het formulier ‘Verzoek loonheffingen 30%-regeling 2023’ is beschikbaar. Met dit formulier kun je als werkgever een aanvraag indienen om in 2024 gebruik te maken van de 30%-regeling voor een werknemer uit het buitenland.

Ben je werkgever, dan mag je een werknemer uit het buitenland een onbelaste vergoeding geven voor de extra kosten voor tijdelijk verblijf in Nederland. Bij gebruik van de 30%-regeling mag je zonder nader bewijs maximaal 30% van het loon – inclusief vergoeding – aanwijzen als gericht vrijgestelde vergoeding voor extraterritoriale kosten.

Aanvraag tijdig indienen

Wil je vanaf de eerste werkdag gebruikmaken van de regeling, dan moet het verzoek binnen vier maanden na die dag bij de Belastingdienst binnen zijn. Anders mag je pas gebruikmaken van de regeling vanaf de eerste dag van de maand waarin je het verzoek indient.

Nieuwste versie aanvraagformulier 30%-regeling

Je kunt de 30%-regeling aanvragen met het nieuwe Formulier Verzoek loonheffingen 30%-regeling 2024 van de Belastingdienst. Werkgever en medewerker moeten het aanvraagformulier 30%-regeling beide ondertekenen. De Belastingdienst neemt de aanvraag pas in behandeling na ontvangst van alle benodigde gegevens en vervolgens krijgt de werkgever binnen 16 weken na ontvangst een reactie.

Het aanvraagformulier 30%-regeling stuur je inclusief bijlagen naar:

Belastingdienst/kantoor Buitenland
Postbus 2865
6401 DJ Heerlen

Bron: Taxence

Terug

Nog niet uitgelezen?